Uzaktan Algılama Nedir Ne Demektir? Uzaktan algılama, nesnelere fiziksel temasta bulunmadan, herhangi bir uzaklıktan yapılan ölçümlerle nesneler hakkında bilgi edinme bilimi ve sanatıdır. Uzaktan algılama sayesinde atmosferde veya uzaydaki platformlara (Fotoğraf 1.4.5) yerleştirilmiş ölçüm aletleri aracılığıyla nesneler hakkında bilgiler elde edilmektedir. Fotoğraf 1.4.5 Bir yapay uydu İlk bilinen hava fotoğrafı, 1858’de bir balon   la yaklaşık…

Okumaya devam etmek

Atmosfer Olmasaydı Ne Olurdu? Güneş’e uygun uzaklıkta olması, Dünya’nın yaşanabilir bir gezegen olmasını sağlayan en önemli etken. Ancak atmosferin Dünya’nın sıcaklığı üzerindeki düzenleyici etkisi insanlar için hayati öneme sahip. Eğer atmosfer olmasaydı Dünya’nın sıcaklığında, sıcaklığı gündüz 100 °C’u aşarken geceleri -180 °C’a düşen Ay’da olduğu gibi, gün içinde büyük dalgalanmalar ortaya çıkabilirdi. Dünya’nın yüzey sıcaklığının…

Okumaya devam etmek

Yeryüzünde En Yüksek Yıllık Sıcaklığı Farkı Nerede Ölçülmüştür? Yeryüzünde en yüksek yıllık sıcaklık farkı Rusya’da ölçülmüştür. Sibirya’nın doğusunda yer alan Verkhoyansk’ta yıllık sıcaklık farkı 105 °C olarak belirlenmiştir (1988). Burada en soğuk ayda sıcaklık -68 °C ve en sıcak ayda sıcaklık 37 °C olarak kaydedilmiştir. (http://www.guinnessworldrecords.com)

Okumaya devam etmek

Atmosfer ve Hava Olayları Dünya’nın etrafı, bir gaz katmanıyla çevrilidir. Bu gaz katmanı atmosfer olarak adlandırılmaktadır. Atmosfer çeşitli gazlardan oluşmaktadır (Grafik 1.5.1). Bu gazların %78’ini azot, %21’ini oksijen, %1’ini ise diğer gazlar oluşturmaktadır. Bu gazlardan bazılarının miktarı yere ve zamana göre değişmektedir. Karbondioksit ve su buharı bu tür gazlardandır. Atmosferdeki oranları düşük olduğu hâlde bu…

Okumaya devam etmek

Atmosfer Nasıl Oluştu? Dünya’nın bundan 4.5 milyar yıl önceki ilk atmosferi, evrende en bol bulunan hidrojen (H) ve helyumdan (He) oluşuyordu. Ayrıca bu elementlerin yanında metan (CH4) ve amonyak (NH3) gibi hidrojen bileşikleri de ilk atmosferin bileşiminde yer almaktaydı. Bugün pek çok bilim insanı ilk atmosferin dünyanın çok sıcak olan yüzeyinden uzaya kaçtığını tahmin etmektedir.…

Okumaya devam etmek

Sıcaklığı Etkileyen Etmenler Nelerdir? Şimdi sıcaklığı etkileyen etmenleri inceleyelim. a) Güneş’in Sıcaklığa Etkisi Nedir? Yeryüzünün ana enerji kaynağı Güneş’tir. Güneş’ten atmosferin dış kısmının her cm2 sine dakikada gelen enerji miktarı 2 kaloridir. Bu değere Güneş sabitesi denir. Güneş sabitesini etkileyen etmenlerden biri Güneş’teki patlamalardır (Fotoğraf 1.5.5). Patlamalar, Güneş yüzeyindeki sıcaklığı artırmakta dolayısıyla çevreye yayılan sıcaklığı etkilemektedir.…

Okumaya devam etmek

Gulfstream (Golfsitrim) Akıntısı Nedir? Körfez akıntısı sıcak karakterli bir akıntıdır. Meksika körfezinden doğar. Bilim insanları Gulfstream akıntısının nedenini alizelerin doğurduğu kuzey Ekvator akıntısına bağlamaktadır. Meksika Körfezi’nde deniz suyunun sıcaklığı 25 °C civarındadır. Gulfstream etksini kuzeydoğuya doğru İskandinavya Yarımadası’nın kuzeyine kadar hissettirir. Gulfstream 1000 m derinliğe kadar etkilidir. Genişliği de 80 km kadardır. Yüzeyde sıcaklığı 15…

Okumaya devam etmek

Hissedilen Sıcaklık Nedir? Hissedilen Sıcaklık, termometrenin ölçtüğü hava sıcaklığından farklı olarak, insan vücudunun hissettiği, algıladığı sıcaklıktır. Bu sıcaklık, çevre, giysilerin ısı direnci, vücut yapısı ve kişisel durumdan olduğu kadar, termometre sıcaklığı, nispi nem, rüzgâr ve radyasyon gibi dört meteorolojik faktörden etkilendiği için sübjektif bir kavramdır. Dolayısı ile sıcaklığı algılama ve hissetme kişiden kişiye değişiklik gösterir.…

Okumaya devam etmek

Hava Durumu ve İklim İnsanlar, yaşamlarını hava koşullarına göre düzenlemektedirler. Bu nedenle insanlar, yaşamak için sıcaklığın ve yağışın elverişli olduğu yerleri seçmektedirler. Zira ekonomik etkinlikler de büyük ölçüde bu koşullara bağlıdır. Örneğin tarım, hayvancılık ve turizm gibi birçok ekonomik etkinlik hava koşullarına bağlıdır (Fofoğraf 1.5.2). Fofoğraf 1.5.2 Birçok ekonomik etkinlikte olduğu gibi tarım da hava…

Okumaya devam etmek

Yer Şekillerinin Haritalarda Gösterilmesi | Harita Yöntemleri Dağ, tepe, ova, vadi, plato vb. şekiller yeryüzü şekillerini meydana getirmektedir. Bu şekiller, haritaya aktarılırken iz düşümleri alınmaktadır. Bu nedenle düzlem üzerine çizilen ve yer şekillerini gösteren haritalarda hesaplanan alan (iz düşüm alan) ile gerçek alan arasında fark olmaktadır. Yer şekillerini gösteren haritalardaki hataları azaltmak için çeşitli harita…

Okumaya devam etmek

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve Bileşenleri Nelerdir? Coğrafi Bilgi Sistemi, büyük hacimli coğrafi verilerin toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekânsal analizi, sorgulaması ve sunulması sisteminden oluşmaktadır. Birçok bilim dalı tarafından kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemi (Şekil 1.4.4) beş bileşenden oluşmaktadır Şekil 1.4.4 CBS yöntemiyle verilerin haritaya aktarılması 1. Donanım: CBS, her şeyden önce bir bilgisayar sistemidir. Bilgisayar…

Okumaya devam etmek