Uzaktan Algılama Nedir Ne Demektir? Uzaktan algılama, nesnelere fiziksel temasta bulunmadan, herhangi bir uzaklıktan yapılan ölçümlerle nesneler hakkında bilgi edinme bilimi ve sanatıdır. Uzaktan algılama sayesinde atmosferde veya uzaydaki platformlara (Fotoğraf 1.4.5) yerleştirilmiş ölçüm aletleri aracılığıyla nesneler hakkında bilgiler elde edilmektedir. Fotoğraf 1.4.5 Bir yapay uydu İlk bilinen hava fotoğrafı, 1858’de bir balon   la yaklaşık…

Okumaya devam etmek

Yeryüzünde En Yüksek Yıllık Sıcaklığı Farkı Nerede Ölçülmüştür? Yeryüzünde en yüksek yıllık sıcaklık farkı Rusya’da ölçülmüştür. Sibirya’nın doğusunda yer alan Verkhoyansk’ta yıllık sıcaklık farkı 105 °C olarak belirlenmiştir (1988). Burada en soğuk ayda sıcaklık -68 °C ve en sıcak ayda sıcaklık 37 °C olarak kaydedilmiştir. (http://www.guinnessworldrecords.com)

Okumaya devam etmek

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve Bileşenleri Nelerdir? Coğrafi Bilgi Sistemi, büyük hacimli coğrafi verilerin toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekânsal analizi, sorgulaması ve sunulması sisteminden oluşmaktadır. Birçok bilim dalı tarafından kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemi (Şekil 1.4.4) beş bileşenden oluşmaktadır Şekil 1.4.4 CBS yöntemiyle verilerin haritaya aktarılması 1. Donanım: CBS, her şeyden önce bir bilgisayar sistemidir. Bilgisayar…

Okumaya devam etmek

Kâşgarlı Mahmud’un Haritası Dîvânu Lugâti’t Türk’ün pek çok önemli özelliği arasında eserin ilk sayfalarında yer alan bir de harita bulunmaktadır. Bugünkü bilgilerimize göre bu, bir Türk’ün çizdiği ilk dünya haritasıdır. Kâşgarlı Mahmud, dönemindeki Türk topluluklarının hangi bölgelerde yaşadığını göstermek amacıyla çizdiği bu haritaya bazı ulusların yaşadığı bölgeleri de ekleyerek yeryüzündeki belirli bölgeleri gösteren bir dünya…

Okumaya devam etmek

Haritalarda Çizgi, Nokta ve Alan Yeryüzündeki doğal ve beşerî özellikler haritaya aktarılırken çeşitli ögeler kullanılmaktadır. Bu ögelerin başlıcaları çizgi, nokta ve alandır. Çizgiler çoğunlukla belirli doğrultuları göstermek için kullanılmaktadır. Örneğin ülke veya il sınırları, yollar ve faylar çoğunlukla çizgi olarak gösterilmektedir. Harita üzerinde çizgi veya alan biçiminde gösterilemeyecek kadar küçük coğrafi detaylar nokta olarak gösterilmektedir.…

Okumaya devam etmek

Harita Türleri Nelerdir? Kullanım amacına göre çok sayıda harita türü bulunmaktadır. Genel olarak haritalar, ölçeklerine ve konularına göre iki ana gruba ayrılmaktadır. a. Ölçeklerine Göre Haritalar Haritalar ölçeklerine göre plan, büyük ölçekli, orta ölçekli ve küçük ölçekli olmak üzere dört gruba ayrılmaktadır. Harita 1.4.2 Örnektepe Mahallesi planı (Beyoğlu, İstanbul) Planların (Harita 1.4.2) ölçeği 1000 ile…

Okumaya devam etmek

Coğrafi Konum | Göreceli Konum Göreceli konum ifade edilirken çevresindeki denizlere, karalara ve önemli ulaşım yollarına göre konumu; yükseltisi, yer şekilleri, yer altı ve yer üstü kaynakları belirtilir. a- Çevresindeki Denizlere Göre Konum Bir yer, İngiltere’de olduğu gibi çevresi denizlerle çevrili olabilir ya da İtalya’da olduğu gibi bir yarımadadan oluşabilir. Bir de denizlere ve deniz…

Okumaya devam etmek

İnsan ve Doğa Etkileşimi Canlılar, çevrelerindeki canlı ve cansız varlıklar sayesinde yaşamlarını sürdürmektedir. Hava küre, su küre, taş küre ve canlı küre yeryüzünde yaşamı sağlayan doğal ortamlardır. İnsanlar da diğer canlılarda olduğu gibi bu çevreden etkilenmektedir. İnsanın diğer canlılardan farkı, çevreden etkilenirken bir yandan da çevreyi önemli ölçüde etkilemesidir. İlk insanlar, tamamen doğa koşullarına bağlı…

Okumaya devam etmek

Coğrafya Bilimi ve Coğrafyanın Bölümleri Coğrafya adı, yer anlamına gelen “geo” (jeo) ile tasvir, yazma, çizme anlamlarına gelen “graphein” (grafeyn) sözcüklerinin birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Buna göre coğrafya yeryüzünün tasviri anlamına gelmektedir. Yeryüzü, canlı ve cansız ögelerden oluşan bir ortamdır. Bu ortamdaki cansız varlıklar; atmosfer (hava küre), litosfer (taş küre) ve hidrosferden (su küre) oluşmaktadır. Canlı…

Okumaya devam etmek

eTwinning projelerinin amacı nedir? eTwinning, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) kullanımıyla okullar için destek, araç ve hizmetler sağlayarak Avrupa’daki okullar arası işbirliğini teşvik eder. Ayrıca; eTwinning, eğitimciler için sürekli çevrimiçi Mesleki Gelişim için ücretsiz fırsatlar da sunmaktadır. Proje yönetiminin faydaları nelerdir? Etkin proje yönetimine yapılan yatırımın aşağıdaki gibi birtakım faydaları olacaktır: İstenen sonuca ulaşma olasılığının…

Okumaya devam etmek

Bir mermi saatte kaç km hızla gider? Namludan çıkan merminin maksimum 1500 metreye kadar yükselebilme kapasitesinde olması dolayısıyla hız kaybetmekte ve yer yüzüne düşmektedir. Bir merminin ortalama hızı saatte 160 kilometre hıza ulaştığı için yer yüzüne düşüş hızı da bu nedenle ölümcül olabilmektedir. Bir merminin ortalama hızı saatte 160 kilometre hıza ulaştığı için yer yüzüne…

Okumaya devam etmek