Gulfstream (Golfsitrim) Akıntısı Nedir? Körfez akıntısı sıcak karakterli bir akıntıdır. Meksika körfezinden doğar. Bilim insanları Gulfstream akıntısının nedenini alizelerin doğurduğu kuzey Ekvator akıntısına bağlamaktadır. Meksika Körfezi’nde deniz suyunun sıcaklığı 25 °C civarındadır. Gulfstream etksini kuzeydoğuya doğru İskandinavya Yarımadası’nın kuzeyine kadar hissettirir. Gulfstream 1000 m derinliğe kadar etkilidir. Genişliği de 80 km kadardır. Yüzeyde sıcaklığı 15…

Okumaya devam etmek

Türk ve Müslüman Haritacılar Tarih öncesi çağlara ait bazı çizimler, harita olarak nitelenebilecek özellikte ve haritacılığın başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Çatalhöyük ve Babil’e ait haritalar ise ilk harita örnekleri olarak kabul edilmektedir. İlk Çağ’da haritacılık alanında önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Türkler, dünyada geniş bir coğrafyaya yayıldıkları için yaşadıkları yerlerin coğrafi özelliklerini araştırmış, bunlarla ilgili eserler ortaya…

Okumaya devam etmek

Coğrafi Konum | Mutlak Konum – Paralel, Enlem, Meridyen, Boylam Nedir? Bir yerin mutlak konumunu belirtmek için paralel ve meridyenlerden yararlanılmaktadır. a- Paraleller Kutup noktalarına eşit uzaklıktan geçtiği ve Dünya’yı iki eşit parçaya ayırdığı düşünülen çembere Ekvator denir. Paraleller (Şekil 1.3.1) ise Ekvator’a paralel olarak birer derece aralıklarla geçtiği kabul edilen çemberlerdir. Şekil 1.3.1 Paraleller…

Okumaya devam etmek

Dünya’nın Şekli ve Boyutları Eski çağlarda Dünya’nın şekliyle ilgili birçok görüş ileri sürülmüştür. Dünya’nın tepsi, daire, yuvarlak ve küre şeklinde olduğuna inananlar olmuştur. 19. yüzyılda Dünya’nın geometrik bir şekle sahip olmadığı kendine özgü bir şeklinin olduğu ortaya konulmuştur. Bu görüş, Dünya’nın uydu görüntüleri (Fotoğraf 1.2.1) ve hassas ölçümler sonucunda ortaya çıkmış ve bu şekle geoit…

Okumaya devam etmek

Dünya’nın Güneş Etrafındaki Hareketi Dünya, Güneş etrafında elips şeklindeki bir yörüngede (Şekil 1.2.2) hareket etmektedir. Dünya, yörüngedeki bir turunu 365 gün 6 saatte tamamlamaktadır. 6 saatler dört yılda bir gün oluşturduğundan bu gün şubat ayına eklenmektedir. Bu nedenle şubat ayı dört yılda bir 29 gün sürmektedir. Yörüngesi elips şeklinde olduğundan Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığı yıl…

Okumaya devam etmek

Büyük Türk Amirali ve Denizci Bilgin: Piri Reis Doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte 1465 ile 1470 yılları arasında, o tarihlerde Türk deniz üssü olarak bilinen küçük bir sahil kasabası Gelibolu’da doğmuştur. Piri Reis’in amcası o dönemin ünlü denizcisi ve daha sonraları Osmanlı Devleti’nin Akdeniz amirallerinden Kemal Reis’tir. 14 yıl aralıksız amcasının gemisinde…

Okumaya devam etmek

Bütünleyici Coğrafi Düşünce Günümüzde coğrafya birçok alt dala ayrılmış bulunmaktadır. Gelinen teknolojik seviye ve artan bilgi birikimi sayesinde bu dallar daha da çeşitlenmektedir. Bu da bilgilerin daha iyi organize edilmesi ve ilgilenilen alandan derine gidilerek daha iyi istifade sağlanması açısından önemlidir. Nitekim başlangıçta tek bir bilim dalı olan coğrafyanın bünyesinden, yeryüzüne ait bilgilerin çeşitlenmeye ve…

Okumaya devam etmek

İşsizlik maaşı takibi nasıl yapılır? İşsizlik maaşı başvuru sonucu E-devlet üzerinden sorgulanabilir. İşsizlik maaşına başvuran kişiler bu maaşı uzun süre boyunca alamayacaklarını bilmelidirler. Kişi ne kadar çalışmışsa işsizlik maaşı alma süresi de ona göre hesaplanmaktadır. İşsizlik maaşı kaç gün sonra belli olur? İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde…

Okumaya devam etmek

Fallop tüpleri olmadan hamile kalınır mı? Aşamalar sırasında tüpleri olmayan ve olan hastalar eşit oranda şansa sahiptir. Bunu şu şekilde açıklayalım, bir kadının tek tüpü olduğunda yani gebelik için başka sorunu yoksa bu şekilde normal yolla bile hamile kalabilir, Sadece şansı % 30 azalmıştır. Tüplerde genişleme neden olur? Enfeksiyonlar vücudumuzda vajenden rahime, rahimden tüplere giderek…

Okumaya devam etmek

Epizyotomi dikişlerinin açılması nasıl anlaşılır? Aradaki açıklık az da olsa yeniden dikiş atma işlemi gerekebilir.Cilt kesisi yapılan kısımda yara kenarları bitişik durmuyorsa ve aradan cilt altı sarı doku kendini belli ediyor ise ve sıvı geliyorsa o zaman dikişlerde açılma olduğu anlaşılabilir. EPİZYOTOMİ (DOĞUM DİKİŞİ) NEDİR, NASIL YAPILIR? Epizyotomi iz kalır mı? Epizyotomi İyileşme Dönemi anne…

Okumaya devam etmek

Şti neyin kısaltması? LTD ŞTİ Açılımı Nedir? LTD ŞTİ açılımı Limited şirketi olmaktadır. Limited şirketleri rastgele kurulan şirketler değildir. Sanayi ve ticaret Limited Şirketi nedir? Bir veya daha çok gerçek ya da tüzel kişi tarafından, bir ticaret unvanı altında kurulan şirketlere limited şirket denir. Bu tip şirketlerin esas sermayeleri bellidir ve bu sermaye, esas sermaye…

Okumaya devam etmek