Atmosfer Olmasaydı Ne Olurdu? Güneş’e uygun uzaklıkta olması, Dünya’nın yaşanabilir bir gezegen olmasını sağlayan en önemli etken. Ancak atmosferin Dünya’nın sıcaklığı üzerindeki düzenleyici etkisi insanlar için hayati öneme sahip. Eğer atmosfer olmasaydı Dünya’nın sıcaklığında, sıcaklığı gündüz 100 °C’u aşarken geceleri -180 °C’a düşen Ay’da olduğu gibi, gün içinde büyük dalgalanmalar ortaya çıkabilirdi. Dünya’nın yüzey sıcaklığının…

Okumaya devam etmek

Atmosfer ve Hava Olayları Dünya’nın etrafı, bir gaz katmanıyla çevrilidir. Bu gaz katmanı atmosfer olarak adlandırılmaktadır. Atmosfer çeşitli gazlardan oluşmaktadır (Grafik 1.5.1). Bu gazların %78’ini azot, %21’ini oksijen, %1’ini ise diğer gazlar oluşturmaktadır. Bu gazlardan bazılarının miktarı yere ve zamana göre değişmektedir. Karbondioksit ve su buharı bu tür gazlardandır. Atmosferdeki oranları düşük olduğu hâlde bu…

Okumaya devam etmek

Sıcaklığı Etkileyen Etmenler Nelerdir? Şimdi sıcaklığı etkileyen etmenleri inceleyelim. a) Güneş’in Sıcaklığa Etkisi Nedir? Yeryüzünün ana enerji kaynağı Güneş’tir. Güneş’ten atmosferin dış kısmının her cm2 sine dakikada gelen enerji miktarı 2 kaloridir. Bu değere Güneş sabitesi denir. Güneş sabitesini etkileyen etmenlerden biri Güneş’teki patlamalardır (Fotoğraf 1.5.5). Patlamalar, Güneş yüzeyindeki sıcaklığı artırmakta dolayısıyla çevreye yayılan sıcaklığı etkilemektedir.…

Okumaya devam etmek

Hava Durumu ve İklim İnsanlar, yaşamlarını hava koşullarına göre düzenlemektedirler. Bu nedenle insanlar, yaşamak için sıcaklığın ve yağışın elverişli olduğu yerleri seçmektedirler. Zira ekonomik etkinlikler de büyük ölçüde bu koşullara bağlıdır. Örneğin tarım, hayvancılık ve turizm gibi birçok ekonomik etkinlik hava koşullarına bağlıdır (Fofoğraf 1.5.2). Fofoğraf 1.5.2 Birçok ekonomik etkinlikte olduğu gibi tarım da hava…

Okumaya devam etmek

Yer Şekillerinin Haritalarda Gösterilmesi | Harita Yöntemleri Dağ, tepe, ova, vadi, plato vb. şekiller yeryüzü şekillerini meydana getirmektedir. Bu şekiller, haritaya aktarılırken iz düşümleri alınmaktadır. Bu nedenle düzlem üzerine çizilen ve yer şekillerini gösteren haritalarda hesaplanan alan (iz düşüm alan) ile gerçek alan arasında fark olmaktadır. Yer şekillerini gösteren haritalardaki hataları azaltmak için çeşitli harita…

Okumaya devam etmek

Harita Çizim Yöntemleri Projeksiyonlar | Projeksiyon Türleri Nelerdir? Küresel bir yüzeye sahip olan Dünya’nın şekli bir düzlem üzerine aktarılırken kara ve denizlerin boyutlarında bozulmalar gerçekleşmektedir. Bu bozulmaları azaltmak için çeşitli harita çizim yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yöntemlere projeksiyon denir. Harita projeksiyonları, paralel ve meridyen ağlarının düzleme aktarılma biçimini ifade etmektedir. Başlıca projeksiyon türleri silindirik, konik ve…

Okumaya devam etmek

Coğrafyanın Gelişimi İlk insanlar, yaşadığı ortamı tanımaya çalışmış, çevrede çeşitli gözlemler gerçekleştirmiştir. Bu gözlemler, sınırlı olmakla birlikte yaşamı kolaylaştırmaya ve çevreyi algılamaya yönelikti. Merak gidermeye yönelik olan bu yaklaşım, elbette ki coğrafya gibi bir bilim dalının ortaya çıkması ve onun sistematik bir bilim hâline gelmesi için çok yetersizdi. Yeryüzünün bazı alanlarının tasvir edilmesi ve bazı…

Okumaya devam etmek

Fiziki Coğrafyanın Alt Dalları Nelerdir? Fiziki coğrafyanın alt dalları jeomorfoloji, klimatoloji, hidrografya, biyocoğrafya, toprak coğrafyası ve doğal afetler coğrafyasıdır. Jeomorfoloji (Yeryüzü Şekilleri Bilimi): Yeryüzünün biçimlenmesinde etkili olan iç ve dış kuvvetler ile yer şekillerinin oluşumunu ve dağılışını inceleyen bilim dalıdır. Bu bilim dalı jeoloji (yer bilimi), jeofizik (yer fiziği bilimi) ve litoloji (taş bilimi) gibi…

Okumaya devam etmek

Norex ne demek? NOREX MOBİL SOĞUK HAVA DEPOSU Postatif Soğuk hava depolamaya yeni bir boyut getiriyor.Norex ColdStore konteynerler soğuk hava depolamaya uygun şekilde tasarlanmış ve üretilmişlerdir. CSC plaka nedir? Konteynerlerde CSC belgesi nedir? CSC belgelendirme Convention for Safe Containers uluslar arası anlaşma kapsamında konteynerin taşıma ya elverişli& güvenli olduğuna dair belgelendirmedir. CSC plate konteynerin kapısında…

Okumaya devam etmek

H harfi nerelerde kullanılır? H Harfiyle Başlayan En Çok Kullanılan Kelimeler – En Son Haberler – Milliyet…. Havan – İçinde sarımsak ve ceviz gibi gıdaları ezmek için kullanılan mutfak gereci. Helikopter – Bir ulaşım aracı Hasta yatağı – Hastalar için özel olarak üretilen yatak. Halı – İzolasyon ve dekorasyon amaçlı kullanılan bir aksesuar. Türkçede H…

Okumaya devam etmek

Peki, depresyon tedavisi nasıl olur? Boşanmış, ayrılmış kişiler, sosyoekonomik düzeyin düşük olması ve işsizlik, sosyal ve çevresel desteğin az oluşu, uzun süren zorlayıcı yaşam tarzı da depresyon riskini artırır. Depresyon tedavisi nasıl olur? Depresyonun başlıca nedenleri nelerdir? Depresyonun başlıca nedenleri nelerdir? Beyindeki kimyasal dengenin bozulması bu hastalığın oluşmasında önemli yer tutar. Beyinde bulunan seratonin ve…

Okumaya devam etmek