Atmosfer Olmasaydı Ne Olurdu? Güneş’e uygun uzaklıkta olması, Dünya’nın yaşanabilir bir gezegen olmasını sağlayan en önemli etken. Ancak atmosferin Dünya’nın sıcaklığı üzerindeki düzenleyici etkisi insanlar için hayati öneme sahip. Eğer atmosfer olmasaydı Dünya’nın sıcaklığında, sıcaklığı gündüz 100 °C’u aşarken geceleri -180 °C’a düşen Ay’da olduğu gibi, gün içinde büyük dalgalanmalar ortaya çıkabilirdi. Dünya’nın yüzey sıcaklığının…

Okumaya devam etmek

Atmosfer ve Hava Olayları Dünya’nın etrafı, bir gaz katmanıyla çevrilidir. Bu gaz katmanı atmosfer olarak adlandırılmaktadır. Atmosfer çeşitli gazlardan oluşmaktadır (Grafik 1.5.1). Bu gazların %78’ini azot, %21’ini oksijen, %1’ini ise diğer gazlar oluşturmaktadır. Bu gazlardan bazılarının miktarı yere ve zamana göre değişmektedir. Karbondioksit ve su buharı bu tür gazlardandır. Atmosferdeki oranları düşük olduğu hâlde bu…

Okumaya devam etmek

Sıcaklığı Etkileyen Etmenler Nelerdir? Şimdi sıcaklığı etkileyen etmenleri inceleyelim. a) Güneş’in Sıcaklığa Etkisi Nedir? Yeryüzünün ana enerji kaynağı Güneş’tir. Güneş’ten atmosferin dış kısmının her cm2 sine dakikada gelen enerji miktarı 2 kaloridir. Bu değere Güneş sabitesi denir. Güneş sabitesini etkileyen etmenlerden biri Güneş’teki patlamalardır (Fotoğraf 1.5.5). Patlamalar, Güneş yüzeyindeki sıcaklığı artırmakta dolayısıyla çevreye yayılan sıcaklığı etkilemektedir.…

Okumaya devam etmek

Hava Durumu ve İklim İnsanlar, yaşamlarını hava koşullarına göre düzenlemektedirler. Bu nedenle insanlar, yaşamak için sıcaklığın ve yağışın elverişli olduğu yerleri seçmektedirler. Zira ekonomik etkinlikler de büyük ölçüde bu koşullara bağlıdır. Örneğin tarım, hayvancılık ve turizm gibi birçok ekonomik etkinlik hava koşullarına bağlıdır (Fofoğraf 1.5.2). Fofoğraf 1.5.2 Birçok ekonomik etkinlikte olduğu gibi tarım da hava…

Okumaya devam etmek

Yer Şekillerinin Haritalarda Gösterilmesi | Harita Yöntemleri Dağ, tepe, ova, vadi, plato vb. şekiller yeryüzü şekillerini meydana getirmektedir. Bu şekiller, haritaya aktarılırken iz düşümleri alınmaktadır. Bu nedenle düzlem üzerine çizilen ve yer şekillerini gösteren haritalarda hesaplanan alan (iz düşüm alan) ile gerçek alan arasında fark olmaktadır. Yer şekillerini gösteren haritalardaki hataları azaltmak için çeşitli harita…

Okumaya devam etmek

Harita Çizim Yöntemleri Projeksiyonlar | Projeksiyon Türleri Nelerdir? Küresel bir yüzeye sahip olan Dünya’nın şekli bir düzlem üzerine aktarılırken kara ve denizlerin boyutlarında bozulmalar gerçekleşmektedir. Bu bozulmaları azaltmak için çeşitli harita çizim yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yöntemlere projeksiyon denir. Harita projeksiyonları, paralel ve meridyen ağlarının düzleme aktarılma biçimini ifade etmektedir. Başlıca projeksiyon türleri silindirik, konik ve…

Okumaya devam etmek

Coğrafyanın Gelişimi İlk insanlar, yaşadığı ortamı tanımaya çalışmış, çevrede çeşitli gözlemler gerçekleştirmiştir. Bu gözlemler, sınırlı olmakla birlikte yaşamı kolaylaştırmaya ve çevreyi algılamaya yönelikti. Merak gidermeye yönelik olan bu yaklaşım, elbette ki coğrafya gibi bir bilim dalının ortaya çıkması ve onun sistematik bir bilim hâline gelmesi için çok yetersizdi. Yeryüzünün bazı alanlarının tasvir edilmesi ve bazı…

Okumaya devam etmek

Fiziki Coğrafyanın Alt Dalları Nelerdir? Fiziki coğrafyanın alt dalları jeomorfoloji, klimatoloji, hidrografya, biyocoğrafya, toprak coğrafyası ve doğal afetler coğrafyasıdır. Jeomorfoloji (Yeryüzü Şekilleri Bilimi): Yeryüzünün biçimlenmesinde etkili olan iç ve dış kuvvetler ile yer şekillerinin oluşumunu ve dağılışını inceleyen bilim dalıdır. Bu bilim dalı jeoloji (yer bilimi), jeofizik (yer fiziği bilimi) ve litoloji (taş bilimi) gibi…

Okumaya devam etmek

Gariba ne demek? 1. Garipler, zavallı, bîçâre kimseler. 2. i. ve sıf. argo. Garip ne demek örnek? Garip nedir kısaca anlamı? Yabancı, gurbette yaşayan, elgin. Yadırganan, anlaşılmamış, gizli yönleri olan, yabansı, tuhaf. Dokunaklı, hüzün veren. Garib mi garip mi? Birincisi, eskiden kullanılırken daha sonra unutulan veya az kullanılan “garîb hasen” lafızlar olup kullanımları dil açısından…

Okumaya devam etmek

Televizyon mıknatıstan etkilenir mi? Bu nedenle düz ekran bir televizyona mıknatıs yaklaştırırsanız benzer bir tepkiyle karşılaşmazsınız. Eğer evinizde küçük çaplı mıknatıslar varsa, bunları elektronik cihazlarınıza yaklaştırarak nasıl bir etki yaratacağını gözlemleyebilirsiniz. Ancak, bu şekilde elektronik cihazlarınızı bozma riski olduğunu unutmayın. Televizyonda mıknatıs ne için kullanılır? Teknolojik aletlerde mıknatıs kullanımı: Televizyon ya da tablet ve bilgisayar…

Okumaya devam etmek

Manchester City kim satın aldı? Ardından Ağustos 2008’de kulüp Abu Dhabi United Group tarafından satın alındı. Manchester City yi kim kurdu? William Beastow Thomas GoodbehereArthur ConnellAnna Connell Manchester City FC/Kurucuları Manchester City hangi ülkeye ait? dinle)), Birleşik Krallık’a bağlı İngiltere ülkesinin Kuzey-Batı bölgesinde bulunan bir şehir. Daha geniş bir şehirleşme alanının merkezidir. 514,417 kişilik nüfusuyla…

Okumaya devam etmek