Atmosfer Nasıl Oluştu?

Atmosfer Nasıl Oluştu?

Dünya’nın bundan 4.5 milyar yıl önceki ilk atmosferi, evrende en bol bulunan hidrojen (H) ve helyumdan (He) oluşuyordu. Ayrıca bu elementlerin yanında metan (CH4) ve amonyak (NH3) gibi hidrojen bileşikleri de ilk atmosferin bileşiminde yer almaktaydı.

Bugün pek çok bilim insanı ilk atmosferin dünyanın çok sıcak olan yüzeyinden uzaya kaçtığını tahmin etmektedir.

Atmosfer Nasıl Oluştu?

Dünya’nın ikinci ve daha yoğun atmosferi Dünya’nın iç kısımlarındaki erimiş kayalardan, volkanik aktiviteler   yoluyla yüzeye çıkan gazlar tarafından oluşturulmuştur. Volkanların o zamanlarda çıkardığı gazların bileşimi ile bugünkü bileşiminin aynı olduğu varsayılmaktadır. Bu gazların, %80 su buharı (H2O), yaklaşık %10 karbondioksit (CO2) ve az bir miktarı da azottur (N).

Aradan geçen milyonlarca yıl içerisinde, Dünya’nın sıcak iç kısmından dışarıya doğru fışkıran gazlar, bulut oluşumuna izin verecek kadar zengin bir su buharı içeriğinin oluşmasını sağladı. Binlerce yıl yeryüzüne düşen yağmurlar akarsuları, gölleri ve okyanusları oluşturdu.

(http://web.itu.edu.tr)