Ziynet eşyaları iadesi boşanma davası ile birlikte istenebilir mi?

Ziynet eşyalarının talep edilmesi; boşanma davasıyla birlikte talep edilebileceği gibi ayrı bir dava olarak da açılabilir. Ziynet eşyaları, mal paylaşımı davası ile birlikte talep edilemez. Çünkü ziynet eşyaları nitelikleri gereği kişisel mal kabul edilirler.

Düğünde takılan takılar geri istenir mi?

Düğünde takılan takı paraları ve ziynet eşyaları, taraflar arasında aksine bir anlaşma yoksa kadına ait sayılır. İade edilmeme koşuluyla verildiği kanıtlanmadıkça; bunların koca tarafından borçları için bozdurulup harcanması; onu iade borcundan kurtarmaz.

Ev eşyası edinilmiş mal mıdır?

Bu durumda şöyle bir ayrım söz konusu olacaktır: Ev eşyaları için nikah tarihinden önce ödenen miktar tarafların kişisel mal varlığına dahil olacak, nikah tarihinden sonra maaş-ücret ve sair gelirleriyle karşıladıkları taksitlere tekabül eden kısım ise edinilmiş mal varlığı değeri olarak kabul edilecektir.

Boşanma davasında ev eşyaları istenebilir mi?

Bu nedenle, boşanma davası ile birlikte dava edilebileceği gibi boşanma davası sona erdikten sonra da dava edilebilir. Ev eşyaları, boşanma davası ile birlikte talep edilmese bile, “eşyaların aynen iadesi” zamanaşımına tabi olmadan her zaman istenebilir.

Ziynet eşyaları zekata tabi mi?

Altın ve gümüş dışındaki ziynet eşyaları zekâta tabi değildir. Altın ve gümüşten yapılmış ziynet eşyaları ise, zekât için gerekli diğer şartları da taşıdığı takdirde zekâta tabidir. Bu itibarla altından yapılmış ziynet eşyaları, 80.18 gr. veya daha fazla ve üzerinden bir yıl geçmiş ise zekâta tâbidir.

Düğünde takılan altınlar geri istenir mi?

Yargıtay, düğünde takılan takıların geline ait olduğu görüşündedir. Aksine bir anlaşma ya da o yöreye özgü bir gelenek ya da örf-adet kuralı yoksa ziynetler de takı paraları da kadına aittir. Kanuna göre, kadın rıza verirse bir daha hiç iadesi istenmeyecek şekilde düğündeki ziynet eşyaları kocaya verilebilir.

Boşandıktan sonra takılar kimde kalır?

Yargıtayın birçok emsal kararında, düğünde takılan altınların kadına ait olduğuna dair kararlar vermiştir. Düğünde takılan altınlar kadına ait olduğundan takılar, kadında kalmalıdır. Ancak takılar kadında kalmamış ise kadın açmış olduğu boşanma davasında takıların iadesini talep etme hakkına sahiptir.

Boşanmada ev eşyası kime kalır?

Boşanmada mal paylaşımı; evlilik içinde edinilen malların boşanma davasında eşit şekilde paylaşılması esasına dayanan bir durumdur. Eşlerin evlenmeden önceki malvarlıkları boşanma davasında paylaşıma dahil edilmez. Yalnız, evlilik birliği içinde beraber ödenen her borç ve alınan her eşya paylaşıma dahil edilir.

Bosanirken ev eşyaları kimde kalır?

Tasarruf, ödemeyi yapan kişidedir. Son olarak evlilik sürerken eşyaların alınması, ancak ödemelerin, boşanmadan sonra da devem etmesidir. Bu hususta bir paylaşım yapılmalıdır. Boşanma davası devam ederken ev eşyaları ödemesi halen sürüyorsa, iki taraf arasında bunun paylaştırılması gerekmektedir.