Yunanistan Türklere vatandaşlık veriyor mu?

Yunan yasaları çifte vatandaşlığa izin vermektedir. Bir Yunan vatandaşı aynı zamanda Avrupa Birliği vatandaşıdır ve bu nedenle diğer AB vatandaşları ile aynı haklara sahiptir.

Vatandaşlığı kim verir?

Vatandaşlığımızı kazanılması için yurt içinde İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine ve istisnai olarak İçişleri Bakanlığına, yurt dışında ise temsilciliklerimize müracaat edilmelidir. Bizzat veya özel vekaletname ile bu işlemler başlatılır.

Bir kişi en fazla kaç ülkenin vatandaşı olabilir?

Çok vatandaşlık, çift vatandaşlık, çoklu vatandaşlık veya çifte vatandaşlık, bir kişinin eşzamanlı olarak bu ülkelerin yasalarına göre birden fazla ülkenin vatandaşı olarak kabul edildiği vatandaşlık statüsüdür.

Yunanistan vatandaşlık veriyor mu?

Etnik kökeninin Yunan olduğunu kanıtlayan bireylere de, Yunanistan tarafından vatandaşlık hakkı veriliyor. Yunanistan’da doğmuş olmak. Yunanistan’a, minimum 300.000 Euro ile sermaye yatırım yapma yoluyla oturum izni almak. Yunanistan’dan 300 bin Euro değerinde ev satın alındığı zaman 5 yıllık oturum izni alınıyor.

Yunanistan göçmenleri nasıl vatandaşlık alır?

Yunan vatandaşı olmak hususunda temel sebep çocuğun doğumu esnasında ebeveynlerden (anne,baba) birisinin Yunan vatandaşı olması yeterlidir. Ayrıca resmi sebeplerden dolayı oturum almış kişi 7 sene sonunda vatandaşlığa başvurup yetkili kurul huzurunda sınava tabi tutularak vatandaşlık alma hakkına sahip olabiliyor.

Başka ülke vatandaşlığı nasıl alınır?

Bu 3 yılın en az 18 ayını ülke sınırları içinde geçirmeniz gerekiyor. Bu süre zarfında da aynı kişiyle evli kalıyorsunuz. Yaşınızın 18’den büyük olması gerekiyor. Vatandaşlığa başvurduğunuz eyalette en az 3 aydır ikamet ediyor olmalısınız.

Vatandaşlık almak ne kadar sürer?

İlgiliye ait başvuru belgelerinin Genel Müdürlüğümüze ulaştığı tarih itibariyle en geç 3 ay içerisinde sonuçlanmaktadır.

Rusya çifte vatandaşlık veriyor mu?

Rus Vatandaşları Nasıl Türk Vatandaşı Olur? Rus vatandaşları, hükümetleri buna izin verdiği için çifte vatandaşlık sahibi olabilirler. Yani Rus olan biri hem Rus hem Türk vatandaşı olur çünkü hükümet yasalarla bu konuda herhangi bir engel koymamıştır.