Yüksek lisans mezuniyeti için kaç kredi?

Tezli Yüksek Lisans Programları Toplamda 21 – 30 Yerel Kredi arasında olmalı, en az 7 adet ders (Seminer ve Bilimsel Araştırma Etik Zorunlu dersi dahil) ve 120 AKTS kredisinden oluşur.

Yüksek lisans kaç AKTS?

(2) Seminer, uzmanlık alan dersi, dönem projesi ve tez çalışması kredisiz olup AKTS olarak kredilendirilir. AKTS kredileri; seminer için 6, tezsiz yüksek lisans dönem projesi için 24, uzmanlık alan dersi dâhil olmak üzere yüksek lisans tezi için toplam 60 ve doktora/sanatta yeterlik tezi için ise toplam 120 AKTS’dir.

Ankara Üniversitesi yüksek lisans kaç kredi?

(4) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 ulusal krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer ve tez çalışması olmak üzere en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer ve tez çalışmasının ulusal kredisi olmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Lisansta kaç kredi alınır?

Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 48 kredilik 16 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplamda en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

Yüksek lisans not ortalaması kaç olmalı?

Yüksek lisans programlarına başvuran adayların lisans not ortalamalarının 100 üzerinden en az 65; doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuranların ise lisans not ortalamalarının en az 65, yüksek lisans not ortalamalarının en az 75 olması gerekir.

Yüksek lisans ilk dönem kaç AKTS?

1.Yüksek Lisans öğrencileri bir dönem için 30 AKTS kredisi ders almalıdır. Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan tezli yüksek lisans programlarından mezun olabilmeleri için tüm öğrencilerin “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği” dersini almaları zorunludur.

IÜ yüksek lisans kaç ders alınır?

Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.”

Ankara Üniversitesi yüksek lisans kaç AKTS?

Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

Mezuniyet için kaç kredi gerekli Ankara Üniversitesi?

Sevgili öğrenciler, İstatistik Bölümünden bir öğrencinin mezun olabilmesi için; en az 240 AKTS kredisini tamamlaması gerekmektedir. 240 AKTS kredisi için 185 AKTS Zorunlu Derslerden (5i kapsamındaki dersler * dahil) ve Program Dışı Seçmeli Derslerden (Modüller), 55 AKTS Program Seçmeli Derslerden kazanılmalıdır.

Doktorada bir dönemde kaç ders alınır?

Doktora Programı (Lisans Diploması ile kabul edilenler) Doktora süresi en az 10 yarıyıl; en fazla 14 yarıyıldır. Toplam 14 ders, 2 seminer ve (42 kredi / 120 AKTS), yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 300 AKTS’ den oluşur.

Tez dersi kaç kredi?

S: Tez Aşamasına geçmek için kaç AKTS kredilik ders almalıyım? C: Tez Aşaması için 66 AKTS kredilik dersten başarılı olmanız gerekiyor. Not: Tez Çalışması (48 AKTS dir.) Savunma Sınavından başarılı bulunan öğrencilere Enstitümüz tarafından mezuniyet aşamasında aktarılmaktadır.