Yönetim ücreti nedir?

Fonun yönetimi karşılığında ödenen ücrettir. Fon yönetim ücreti her gün için fon toplam değerinin belirli bir oranı olarak hesaplanmaktadır ve aylık olarakta fonun içinden tahsil edilmektedir. Bu tutarlar üzerinde ki kesintiler fon kurucusu, yani portföy yönetimi şirketi tarafından karşılanır.

Yatırım fonu katılma payı değeri hesaplama formülü nedir?

Katılma paylarının itibari değeri yoktur. Fon birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir.

Fonlar devlet garantisinde mi?

Yatırım yapılan anaparanın bir kısmını kaybetme riski vardır. Her farklı türdeki fonun farklı riski vardır. Bankalarda satılan fonları mevduat ile karıştırılmamalıdır. Mevduatta belli bir sınıra kadar devlet garantisi varken yatırım fonunda herhangi bir devlet garantisi yoktur.

Fon kesintisi ne kadar?

Fon toplam gideri kesintisi fon varlıklarından karşılanmakta olup, fonun getirisini azaltıcı bir etki yapmaktadır. Örneğin yıllık toplam gider kesintisi oranı %2,28 olan bir fonun yatırım yaptığı varlıklar yıllık %10 değer kazanırsa, bu fonun yıllık getirisi kesintiler nedeniyle yaklaşık %7,72 olacaktır.

Fon Performans ücreti nedir?

Performans Ücreti : Yatırımcıların fon katılma belgelerini elde tuttukları süre içersinde oluşan fon getirisi ilgili dönemdeki benchmark getirisinin üzerinde gerçekleşirse yönetim ücretine ilave olarak performans ücreti tahsil edilir.

Fon birim pay değeri nasıl hesaplanır?

Fon birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir.

Fon toplam değeri nasıl hesaplanır?

Fon portföy değerine fonun alacakları eklenmek ve borçları düşülmek suretiyle fonun toplam değeri belirlenmekte, Fon toplam değeri, değerleme gününde tedavülde olan pay sayısına bölünmek suretiyle birim katılma payı fiyatına ulaşılmaktadır.

Bankalardaki kaç TL devlet güvencesinde?

Tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının, Katılma hesapları birim hesap değerleri ve özel cari hesapların, 150 bin TL’ye (yüz elli bin TL) kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.

Dolar Hesabı devlet güvencesinde mi?

Yurt İçi Şubelerde; Gerçek kişiler adına açılan mevduatlar , ticari işlemlere konu olmayan mevduatlar, TL, Döviz, kıymetli maden cinsinden mevduatlar, bir mevduat bankasında her bir gerçek kişi için, 150.000 TL’ ye kadar sigorta kapsamındadır.