Yetersizlik nedir tanımı?

Zihinsel yetersizlik, bireyin doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrasında yaşadığı bir takım sıkıntılardan kaynaklı olarak, ortalamanın altındaki zeka işlevi ile birlikte, kendine yeterliliğinde, özbakım ve akademik becerilerinde, iletişiminde, sosyal ve davranışsal becerilerde yetersiz olma durumudur.

Yetersizlik nedir örnekleri?

Bedensel yada zihinsel davranışların kısıtlanması durumuna yetersizlik denir. ÖRNEK: Bacaklardaki sakatlıktan dolayı yürüyememek. Zihinsel engelden dolayı algılayamama.

Yetersizlik türleri nelerdir?

Bu yetersizlikler genel olarak 9 alanda toplanmıştır. Bunlar: Bedensel yetersizlik, zihinsel yetersizlik, işitme yetersizliği, görme yetersizliği, dil ve konuşma güçlüğü, öğrenme güçlüğü, yaygın gelişimsel bozukluklar, süreğen hastalıklar ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğudur.

Zihinsel ve gelişimsel yetersizlik nedir?

Zihinsel yetersizlik ya da toplumda daha yaygın bilinen ismiyle “zeka geriliği”, tanımlanması zor bir gelişim bozukluğu olup, günümüzde entelektüel yetersizlik, öğrenme güçlüğü, gelişimsel gerilik gibi isimlerle de tanımlanmaktadır.

Ağır derecede bedensel yetersizlik nedir?

Genel olarak bedensel yetersizlikler; sinir sisteminin zedelenmesi, hastalıklar kazalar ve genetik problemler nedeniyle kas iskelet ve eklemlerin işlevlerini getirmemesi sonucunda meydana gelen hareket ile ilgili yetersizlikler olarak tanımlanmaktadır (Ataman, 2005).

Bedensel yetersizlik nedir?

Bedensel Yetersizlik Nedir? Hastalıklar, kazalar ve genetik faktörlere bağlı kas, iskelet, sinir sistemi ve eklemlerin ișlevlerini yerine getirememesi sonucunda meydana gelen hareket ile ilgili yetersizlikler durumudur.

Çoklu yetersizlik türleri nelerdir?

Zihinsel Yetersizlik.

 • Otizm Spektrum Bozukluğu.
 • Görme Yetersizliği.
 • İşitme Yetersizliği.
 • Bedensel Yetersizlik.
 • Süreğen Hastalıklar.
 • Dil ve Konuşma Bozukluğu.
 • Çoklu Yetersizlik.
 • Ülkemizde en yaygın yetersizlik grubu nedir?

  Ülkemizde en yaygın karşılaşılan özür gruplarından biri de zihinsel engellilerdir. Zihinsel engelli sözcüğü genel olarak normal çocuklardan daha yavaş gelişen, daha yavaş öğrenen ve bu nedenle kişisel ve sosyal yaşantısını destek almadan sürdüremeyen çocukları tanımlamak için kullanılır.

  Özel eğitimde yetersizlik türleri nelerdir?

  Özel gereksinimli bireyler, genellikle şu gruplarda toplanmaktadır:

  • Zihinsel Yetersizlik.
  • Özel Öğrenme Güçlüğü
  • Bedensel Yetersizlik, Süreğen Hastalık ve Ortopedik Yetersizlik.
  • Dil ve Konuşma Güçlüğü
  • İşitme Yetersizliği.
  • Görme Yetersizliği.
  • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
  • Yaygın Gelişimsel Bozukluk.

  Zihinsel yetersizliği olan bireylerin özellikleri nelerdir?

  Zihinsel Yetersizliğe Sahip Olan Bireylerin Özellikleri:

  • Öğrenmede yavaşlık,
  • Dikkat dağınıklığı,
  • Konuşma bozukluğu ve gecikmiş konuşma,
  • Duyu-motor problemleri,
  • Günlük yaşama ilişkin becerilerde yetersizlik (hafif derecede zihinsel engellilerde bu yetersizlik daha az düzeydedir)

  Gelişimsel yetersizlik nedir?

  Gelişimsel Yetersizlik kavramı, zihinsel veya fiziksel bozukluklara bağlı olarak ortaya çıkan, çoğu zaman yaşam boyu devam süren ve genellikle 22 yaşından önce başlayan yetersizlikleri kapsamaktadır.

  Bedensel yetersizlik ne demek?