Yerel Yönetimler 2 yıllık mezunları ne iş yapar?

Yerel yönetimi bölümünden mezun olan kişiler mahalli idarelerde görev almaktadırlar. Bölümde temel amaç kamu veya özel sektörde oluşan yönetici yardımcılığının kapanmasıdır. Yerel yönetimlerde çalışmalara katılarak yönetici yardımcılığı yaparlar.

Açıköğretim yerel yönetimler ne iş yapar?

Belediyeler ve belediyelere bağlı olan kuruluşlarda iş imkanı olan bölüm mezunları personel idaresi, halkla ilişkiler ve kamu yönetimi gibi departmanlarda iş bulurlar. Bu bölüm mezunları olan kişiler aldıkları eğitimler ve mahalli yönetimlerde çalışabilirler.

Yerel yönetimler hangi birimlerden oluşur?

Türkiye’de yerel yönetim birimleri 1982 Anayasası hükümlerine göre; il özel idaresi, belediyeler (büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri) ve köylerdir. Kanunla il kurulduğunda, İl özel idareleri ve il belediyeleri de kurulmuş olur.

Yeni medya ve gazetecilik mezunları ne iş yapar?

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü mezunları, gazete, radyo, televizyon, internet gazeteciliği gibi medya sektörünün tüm alanlarında, kamu ve özel sektörde kurumsal iletişim birimlerinde sosyal medya uzmanı olarak görev yapabilmektedir.

2 yıllık lojistik bölümü ne iş yapar?

Lojistik mezunları da lojistik firmalarında ve kargo şirketlerinde çalışabildikleri gibi, gümrüklerde, havayolu, denizyolu ve demiryolu şirketlerinde de iş bulabilirler. Hatta Türkiye’den geçen petrol boru hattı döşeyen şirketler lojistik mezunu eleman çalıştırmaktadırlar.

Yerel yönetimler bölümünde hangi dersler var?

Yerel Yönetimler Bölümü Dersleri Nelerdir?

 • Hukukun Temel Kavramları,
 • Anayasa Hukuku,
 • Yönetim ve Organizasyon,
 • İktisat,
 • Kentsel ve Çevresel Koruma,
 • Restorasyon ve Koruma İlkeleri,
 • Türk Siyasal Tarihi,
 • Kamu Maliyesi,

Yerel yönetimler mezunu hangi bölümlere geçiş yapabilir?

Geçiş hakkı bulunan bölümler ise şöyle;

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri.
 • İktisat.
 • Kamu Yönetimi.
 • Yerel Yönetimler.
 • Uluslararası İlişkiler.
 • İşletme.
 • Konaklama İşletmeciliği.
 • Halkla İlişkiler ve Yerel Yönetimler.

Yerel yönetimlerin amacı nedir?

Yerel yönetimler, ulusal sınırlar içerisindeki değişik büyüklüklerdeki topluluklarda yaşayan insanların, ortak ve yerel nitelikteki gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan ve hukuk düzeni içerisinde oluşturulmuş olan anayasal kuruluşlardır.

Yerel yönetimlerin önemi nedir?

Yerel yönetimler, demokratik rejimin sağlıklı işlemesinde önemli bir rol oynarlar. Yerel yönetimler, vatandaşlann kendi kendilerini yönetmelerini sağlamaya yönelik en önemli örnek kuruluşlardır. Halk katılımına dayalı ve halkın yönetime katılmasının en iyi biçimde gerçekleştirilebileceği kuruluşlardır.

Yerel yönetimler hangi kanuna bağlıdır?

5018 sayılı kanunla kamu kurumları, sosyal güvenlik kurumları ile yerel yönetimlerin denetlenmesinde, 6085 sayılı Sayıştay kanununa paralel olarak belirtilen kurumlarda performans denetiminin de yapılacağı hükme bağlanmıştır.