Yeni kıdem tazminatı yasası ne zaman yürürlüğe girecek?

İstifa eden çalışanın tazminat alıp almayacağı hakkında son durum şu şekilde; yeni kıdem tazminatı sisteminin 1 Ocak 2022’de devreye girmesi planlanıyor. Çalışan işten çıkarıldığında 19 gün kıdem tazminatını alıyor, 11 gün ise fon hesabında tutuluyor. Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile kıdem tazminatına garanti geliyor.

İşveren işçiyi istediği zaman işten çıkarabilir mi?

Evet. İşveren işçiyi var olan yıllık izin haklarını kullandırmak üzere istediği zaman yıllık izne çıkarabilir.

Ibraname imzaladıktan sonra dava açılabilir mi?

Evet, işçi bu sözleşmeyi imzalamış olsa bile dava açılabilir ve kıdem tazminatı ya da diğer işçilik alacaklarını temin edebilir. İbraname, borç ilişkini ortadan kaldıran bir sözleşme değildir. Bu kağıdın geçerli olabilmesi için, iş sözleşmesinin feshedilmesinden en erken 1 ay sonra imzalanması gerekir.

Kıdem tazminatları ne zaman fona aktarılacak?

Kıdem tazminatı fonu uygulamasına 1 Ocak 2022 tarihinde geçilmesi planlanıyor. Mevcut çalışanların, sistem değişikliğine kadar olan döneme ait kıdem tazminatına ilişkin haklarının saklı kalması bekleniyor.

Yeni yasada kıdem tazminatı nasıl olacak?

Yeni modelde çalışanlar 60 yaşına kadar kıdem tazminatı alamayacak. Yalnızca ilk konut alımı, evlilik ve ağır hastalık gibi gerekçelerle birikimin yüzde 10’u kullandırılabilecek. 60 yaşına gelindiğinde ise hesapta biriken paranın yüzde 25’i peşin olarak alınabilecek.

Iş veren ne zaman işçi çıkarabilir?

Yasağa paralel olarak işverene işçisini ücretsiz izne çıkarma yetkisi de 17 Mart’a kadar uzatıldı. En son yapılan uzatma ile birlikte 17 Mart 2021 tarihinde bsona erecek olan işten çıkarma yasağını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Haziran ayına kadar uzatma yetkisi de bulunuyor.

2021 işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu’nun, işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10’uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mayıs 2021’den itibaren 30 Haziran …

Ibraname Imzalanırsa ne olur?

İşveren işçiyle ödenmeyen ücret alacaklarına ilişkin ibraname imzalarsa bu durumda belirlenen borçlar ortadan kalkar. Ancak bu durum işçinin kıdem tazminatını veya fazla mesai alacaklarını etkilemez. İbraname sadece tarafların anlaştığı borçları sona erdirir. Bu bakımdan ibraname ikale sözleşmesinden ayrılır.

Kıdem tazminatımı vermiyorlar ne yapmalıyım?

Kıdem tazminatını işveren ödemezse bu durumda tazminatı alamayan kişinin dava açma hakkı doğar. Kıdem tazminatı alacağından dolayı dava açacak olan kişilerin İş Mahkemesi’ne giderek dava sürecini başlatması gereklidir. Daha sonra mahkeme inceleme başlatır ve işçinin kıdem tazminatı hakkı kazanıp kazanmadığına bakar.

Kıdem tazminatı ödeme süresi kaç gündür?

Kıdem tazminatında her yıl için ödenecek 30 günlük ücret artabilir. 1475 sayılı İş Kanununun 14’ncü maddesi, kıdem tazminatı ile ilgili 30 günlük sürenin hizmet akitleri veya toplu iş sözleşmeleri ile işçi lehine değiştirilebileceğini belirtmektedir.