Yemek Parası SGK matrahına dahil mi?

Bu duruma SGK açısından bakacak olursak da iş günü bazında günlük asgari ücretin %6’sı kadarı PEK (Prime Esas Kazanç) matrahından istisna edilmektedir. Yani nakit yemek ücreti yemek bedeli istisnasında belirlenen tutar üzerinden SGK primi hesaplanmamaktadır.

Günlük yemek parası ne kadar 2020?

Vergi avantajından faydalanılabilecek günlük yemek bedeli istisna tutarı, 2020 yılı için 23,23 TL olarak belirlenmişti. 2021 yılı için ise resmi kaynaklardan gelen açıklamaya göre 27 TL (25 TL + KDV%8) olarak belirlenmiştir.

SGK yemek muafiyeti nedir?

İşveren, aylık yemek ücretini işçiye nakit olarak ödemeyi tercih ediyorsa bu ücret gelir vergisine tabi olur. SGK’ya göre ise iş günü olarak günlük asgari ücretin %6’sı tutarında prime esas kazanç (brüt ücret) matrahından istisna olur. Yani, belirlenen yemek ücreti üzerinden SGK kesintisi yapılmaz.

Yemek ve yol parası SGK primine tabi midir?

İşçiye nakit olarak bordrosunda ödenen yemek parası, gelir vergisine tabidir. SGK açısından ise, iş günü bazında günlük asgari ücretin %6’sı kadarı PEK matrahından istisna edilir, üzerinden SGK primi hesaplanmaz.

2021 yol ücreti ne kadar?

Ulaşım bedelinin günlük belirlenen tutarı (2021 yılı için 13,00 TL) aşmaması, Toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının teminine ilişkin harcamaların belgelendirilmesi, gerekmektedir.

Sigorta primine esas kazanç ne demek?

Prime esas kazanç, prime tabi tutulan çalışan ücretleri ve ek ödemelerdir. Her ödeme prime esas kazanç olarak değerlendirilmez. Çalışanın aylık ücretine ek olarak ikramiye, prim, fazla mesai, yol parası gibi belirli ödemeler prime esas kazanç olarak değerlendirilir.

Günlük yemek ücreti nasıl hesaplanır?

1 çalışana verilmesi gereken aylık yemek bedeli= 22*10*25,25= 5555 TL’dir. Eğer işletmenizde yemek kartı tercih edecek olursanız Gelir Vergisi, SGK Primi İşçi Payı, SGK Primi İşveren Payı ve Damga vergisinden muaf olursunuz. = 5555 – 55 = 5500 TL olur.

Yıllık izinde yol ve yemek parası kesilir mi?

Öte yandan, yüklenici ile personeli arasında böyle bir yazılı sözleşme yok ise İş Kanunu’nun 50’inci ve 57’inci maddelerindeki hükümlere göre tatil ücreti hesaplanacağı için kamu idaresinin, yıllık izin, genel tatil gibi günlerde yemek ve yol bedellerini hakedişlerden kesmesi gerekmektedir.

Yemek Parası prime tabi mi?

Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında işveren tarafından yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücretin % 6’sının, yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı …

Yol ücretinden SGK kesilir mi?

− Yol yardımı ya da yol parası ise sigortalıya işe gidip gelebilmesinde destek olarak verilen ek bir ödeme olup sigorta primine tabidir.

Yol parası neye göre hesaplanır?

Yol parası nasıl hesaplanır?

  1. SGK primi işçi payı: %14.
  2. İşsizlik sigortası işçi payı: %1.
  3. Gelir vergisi: %15 (vergi dilimine göre değişir)
  4. Damga vergisi: Binde 7,59.

Yol parası ne kadar verilir?

Hesaplamaya konu olan şartlar ise şu şekildedir: Gün içinde 0-600 KM yol gitmek zorunda olan askerler için askerlik yol ücreti 20 TL, Gün içinde 601-1200 KM yol gitmek zorunda olan askerler için yol ücreti 40 TL, Gün içinde 1201-1801 KM yol gitmek zorunda olan askerler için yol ücreti 60 TL olarak belirleniyor.