Yazılan dilekçe nereye verilir?

Dilekçeyi nereye vereceğim? – davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemelerinin Hukuki Dilekçe Kabul Oda- sı’na verebilirsiniz.

Dilekçelere cevap verme süresi ne kadar?

Yetkili idarî makam tarafından, bu şekilde yapılan başvurularla ilgili olarak, yapılmakta olan işlemin safahatı veya sonucu hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içerisinde gerekçeli olarak cevap verilecektir. İşlem devam ediyorsa, sonucu hakkında ayrıca bilgi verilecektir.

Kimler dilekçe yazabilir?

Bir isteği bildirmek için yazılıp resmi veya özel kuruluşlara gönderilen yazılara dilekçe denir. Dilekçe hakkı, anayasanın 74. Maddesine göre; vatandaşlar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve TBMM’ye yazı ile başvurma hakkına sahiptir.

Yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına ne denir?

Şikâyet ve dilekçe hakkı, vatandaşların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkını ifade eder.

Dilekçe nasıl gönderilir?

Dilekçe hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır. Başlık ve konu eksiksiz olmalı ve sağ üst köşeye tarih atılmalıdır. Başlık tarihin alt kısmında yer almalı ve ardından metin yazılmalıdır. Dilekçeler yazım ve noktalama kurallarına uygun resmi bir dille olmalıdır.

Adliyeye dilekçe nasil verilir?

Dilekçe, başka ildeki mahkemeye gönderilmek üzere bulunduğunuz mahkemeye hitaben yazılmalıdır. Ardından dilekçeyi yazan kişi olarak kendi bilgileriniz ve davanın karşı tarafının bilgileri eklenerek açıklamalar yapılıp var ise delillerden ve eklerden bahsedilmelidir.

Dilekçeye 30 günde cevap verilmezse ne olur?

Dilekçeye cevap verilmemesi zaten ret anlamına geliyor. Dilekçe kanununda 30 gün içinde cevap verilir diyor. 60 gün içerisinde verilmemesi istemin reddi anlamına geliyor. Bu durumda 60 günün bitiminde 60 gün içerisinde idari yargıda zımnen reddin iptali istemiyle dava açılabilinir.

Mahkemeye dilekçe nasıl gönderilir?

Adliye Dilekçe nasıl yazılır?

DAVA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

  1. –Mahkemenin adı.
  2. –Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.
  3. –Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.
  4. –Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.
  5. –Davanın konusu ve mal varlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.

Hangi durumlarda dilekçe geçersiz sayılır?

1/a.maddesinde de “Ad, soyad ve adres bulunmayan, imza taşımayan, belli bir konuyu içermeyen, ya da yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili dilekçeler cevaplandırılmayacaktır.

Dilekçe hakkı ne demektir?

Dilekçe hakkı, bireylerin, kişisel veya kamusal konularla ilgili dilek ve şikayetlerini yalnız veya başkaları ile birlikte yargı organı dışındaki resmi kuruluşlara sunabilme hakkıdır.