Yayın lisansı kime verilmez?

mahallî idareler ve bunlar tarafından kurulan veya bunların doğrudan veya dolaylı ortak oldukları şirketler ile sermaye piyasası kurumları ve bunlara doğrudan veya dolaylı ortak olan gerçek ve tüzel kişilere yayın lisansı verilemez. Bu kuruluşlar, medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara doğrudan veya dolaylı ortak olamaz.

Erişim engeli kararı nasıl alınır?

Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet savcısı kararını 24 içinde hakimin onayına sunar ve hakim, kararını en geç 24 saat içinde verir.

Ülkemizde radyo televizyon yayını yapabilmek için alınması gereken lisansı verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

a) Yayın lisansı, münhasıran radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti sunmak amacıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş anonim şirketlere verilir.

İnternet ortamında yer alan içerik nedeniyle haklarının ihlâl edildiğini iddia eden kişi içeriğin yayından çıkartılması için kime başvurmalıdır?

5651 sayılı Kanunun 9’uncu maddesi uyarınca, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler, kurum ve kuruluşlar içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını …

Yayın iletim yetkisi nedir?

Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini internet ortamından iletmek isteyen platform işletmecilerin RTÜK’ten internet ortamından yayın iletim yetkisi alması gerekiyor. Bu kuruluşların yayınlarına devam edebilmeleri için RTÜK’ten yayın lisansı veya yayın iletim yetkisi alması gerekecek.

İnternet üzerinden radyo yayını yapmak yasal mı?

Yayınlarını internet üzerinde sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcılarının RTÜK’ten yayın lisansı alması gerekmektedir. Yayın lisanslarının ancak Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulan anonim şirketlere verilebileceği düzenlenmiştir. İnternet ortamından yayın lisansları 10 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Erişim engelini kim koyar?

Suç işlenmesi nedeniyle erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde Sulh Ceza Hakimliği, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilir. Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da erişimin engellenmesine karar verilebilir.

Erişimin engellenmesi kararını hangi merciler vermektedir?

-Suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerinden bir veya bir kaçına bağlı olarak. Cumhurbaşkanlığı veya Bakanlık talebi üzerine BTK Başkanı tarafından verilen erişimin engellenmesi kararları Sulh Ceza Hakimi’ne onaylatılmak üzere 24 saat içerisinde sunulmak zorundadır.

Televizyon kanalları Hangi Bakanlığa Bağlı?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türkiye’de faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyonların yayınlarını denetleyen kamu kuruluşu….Radyo ve Televizyon Üst Kurulu.

RTÜK
Kuruluş tarihi 20 Nisan 1994
Önceki kurum Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu
Bağlılığı Kültür ve Turizm Bakanlığı
Personel sayısı 550

RTÜK Üst Kurul üyeleri nasıl seçilir?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyonların yayınlarını denetleyen kamu kuruluşu. Üyeleri TBMM Genel Kurulu tarafından siyasi partilerin adayları arasından seçilir. Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilişkilendirilmiştir.

İnternet ortamındaki bir içerikte haklarının ihlal edildiğini düşünen bir kişi ilk adım olarak ne yapmalı?

“İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza …

5651 sayılı kanun kimleri kapsıyor?

5651 sayılı kanun internet ortamından yayın yapanları kapsamaktadır. Özellikle kurumların yaptığı yayımları kapsayan bu kanun otel, üniversite, alışveriş merkezleri, kafeler, fabrikalar, KOBİ’ler gibi interneti toplu bir şekilde kullanıma açan kurumları kapsamaktadır.