Yattan vergi alınıyor mu?

Liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu teknelerden, motorlu araçlar vergisi alınmayacak. Bunun yerine harç alınacak. Daha önce yaş ve beygir gücüne göre alınan motorlu taşıt vergisi, yeni sistemde uzunluğa göre hesaplanacak.

Yatlarda ÖTV var mi?

Türkiye’de yat vergisi adı altında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) kapsamında alınan vergiler 2009 yılında yapılan bir düzenleme ile kaldırılmıştır. Buna göre daha önce %8 oranında yatlarda alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde sıfıra indirilmiştir.

Teknelerde kaç metreye kadar vergi yok?

Boyu 4,99 metreye kadar olan teknelerin Bağlama Kütük Ruhsatı herhangi bir sebeple Yenilenmesi gerekirse (Satış, Vize Yeri Dolumu, Tekne Bilgileri Değişikliği, Evrak Zayii, Yıpranma vb.) Harçtan Muaftır.

ÖTV Hangi Bakanlığa Bağlı?

İ. P. numarasında sınıflandırıldığının belirlenmesinde yetkili kurum Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olup, yükümlülerin bu husustaki talepleri bu Bakanlığın Bölge Müdürlükleri tarafından ilgili mevzuatı çerçevesinde sonuçlandırılmaktadır.

Pırlanta da vergi ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren düzenlemeye göre, 43.01 emtia kodlu ham kürklere ilişkin Özel Tüketim Vergisi yüzde 0’a düşürüldü. 43.02 emtia kodlu dabaklanmış veya aprelenmiş kürklerde de ÖTV yüzde 0 olarak belirlendi. Elmas, pırlanta, yat ve teknede de ÖTV uygulanmıyor.

Gemi vergisi var mı?

4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu‟nun 12.maddesinde „‟Türk Uluslararası Gemi Sicilinde kayıtlı gemilerde ve yatlarda çalışan personele ödenen ücretler gelir vergisi ve fonlardan müstesnadır‟‟ denilmektedir. Bu nedenle ücretler üzerinden damga vergisi kesintisi yapılması zorunludur.

Tekne yakıtı nedir?

En bilineni benzin ve motorindir. Çoğunlukla küçük makineli hız ve performans aranan gezinti ve sürat teknelerinde tercih edilmektedir.

Motor yat ne kadar yakar?

Yakıt maliyeti de çok değişken, teknenin motoru ve boyu büyüdükçe, maliyet bir anda 4-5 misli arttıyor. 14 metrelik bir motoryat saatte ortalama 12 litre yakıyor, bu yatla Kalamış Marina’dan hareket edip Adalar’a gidip gelmenin maliyeti 100 lira.

6 metre tekneye kaç hp motor?

6 metrelik bir teknede 10 HP motor kullanıldığını varsayarsak, örneğin 3 mil hız yapabilmek için yarım gaz seviyesi üstüne çıkılması gerekir.

ÖTV de vergi mükellefi kimdir?

(II) sayılı listedeki mallardan, kayıt ve tescile tabi olanlar için; motorlu araç ticareti yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler veya müzayede yoluyla satışını gerçekleştiren, Özel Tüketim Vergisinin mükellefidir. ÖTV, mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh olunur.

ÖTV hangi ürünlerde uygulanır?

AB’nde ÖTV’nin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten daha çok sosyal yarar sağlamaktır. Bu sebeple Özel Tüketim Vergisi, lüks, sağlığa zararlı, çevreye zararlı ürünlere uygulanmaktadır. Motorlu taşıtlarda ise son tüketici adına Özel Tüketim Vergisi ödenmektedir.

Pırlanta KDV oranı nedir?

Dönüp bakıyoruz, KDV oranlarında göze çarpan en yüksek indirim; pırlanta, elmas, yakut, zümrüt ve incinin, yüzde 18 olan KDV’sinin, sıfıra indirilmesi şeklinde olmuş. Şu anda gübre, odun, kömür, tezek, tükenmez kalem, çocuk emziği, sabun ve daha bir çok şey yüzde 18 KDV’ye tabi.