Yatırımcı Tazmin Merkezi amacı nedir?

YTM’nin Amacı YTM, özellikle küçük yatırımcıların yatırım kuruluşlarının mali durumlarının bozulması nedeniyle zarara uğramalarının önlenmesi, yatırımcıların yatırım kuruluşlarından kaynaklanan risklere karşı korunması ve bu sayede sermaye piyasalarına olan güvenin arttırılması amacıyla kurulmuştur.

Yatırımcı Tazmin ne demek?

​Yatırımcı Tazmin Merkezi yatırım kuruluşlarının, yatırım hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan nakit ödeme veya sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini yerine getirememeleri hâlinde, Sermaye Piyasası Kurulunca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde alınan tazmin kararını yerine getirmek amacıyla …

Portföy değeri ne demek?

Portföy, gerçek veya tüzel kişilerin yatırım yapmak ve kazanç sağlamak amacıyla elinde tuttuğu ve istediği gibi tasarruf ettiği nakit para, döviz, altın, tahvil, hisse senedi, mevduat ve bono gibi yatırım araçlarının toplam değeridir.

Tazmin kararı ne demek?

(1) Kurul, yatırım kuruluşlarının yatırım hizmet ve faaliyeti veya yan hizmetlerden kaynaklanan nakit ödeme veya sermaye piyasası aracı teslim yükümlülüklerini yerine getiremediğinin veya kısa sürede yerine getiremeyeceğinin tespit edilmesi halinde yatırımcıları tazmin kararı alır.

Zarar tazmin bedeli nedir?

Tazminat, belirli bir sınıra kadar belirli ya da beklenmedik hasarları veya kayıpları (genellikle zararın kendisinin miktarını) tazmin eden bir ödemedir. Bir sigorta bağlamında tazminat, bir tarafın, diğer tarafın zarar görmesi durumunda sözleşmeye dayalı ödeme yapma yükümlülüğünü ifade eder. …

Portföy yöneticisi ne demek?

Bireysel portföy yöneticisi / yönetmeni, yatırımcının mali durumu, risk profili, yatırım süresi ve beklentileri doğrultusunda en uygun portföylerin oluşturulması, takip edilmesi ve yönetilmesinden sorumludur.

Portföy yöneticisi nerede çalışır?

‘Portföy yöneticisi’ terimi, bir bireyi veya yatırım portföylerini yöneten bir firmayı ifade edebilir. Özel müşteriler, vakıflar, bağışlar veya emekli aylıkları adına çalışırlar.