Yatırıma katkı oranı ne demek?

Yatırıma katkı tutarı, yatırımların, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla Devletçe karşılanacak kısmıdır. Yatırıma katkı oranı ise yatırıma katkı tutarının yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak orandır.

Vergi indirimi teşviki nedir?

Vergi indirimi destek unsuru ihtiva eden bir Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatırım yapmakta olan bir Yatırımcının, yatırım yapmakta olduğu bölgeye göre değişen oranlarda gelir veya Kurumlar Vergisini indirimli olarak ödeyebilmekte ve bu indirimden yine bölgeye göre değişen oranlardaki Yatırıma Katkı Tutarına …

Gelir vergisi matrahından neler düşülür?

Ticari kazançtan indirim konusu yapılabilecek hususlar şunlardır;

  • Hayat/Şahıs sigorta primleri,
  • Eğitim ve sağlık harcamaları,
  • Bağış ve yardımlar,
  • Sponsorluk harcamaları,
  • Ar-Ge harcamaları,
  • Doğal afetler ile ilgili ayni ve nakdi bağışlar,

Vergisi tevkif suretiyle alınmamış olanlar ne ile bildirilir?

3. Münferit beyanname, dar mükellefiyete tabi olanların yıllık beyanname ile bildirmeye mecbur olmadıkları kazanç ve iratlardan, vergisi tevkif suretiyle alınmamış olanların bildirilmesine mahsustur.

Yatırıma katkı oranı nasıl hesaplanır?

Yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırım tutarına bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade etmektedir.

Teşvik belgesinde YKO ne demek?

Yatırıma Katkı Oranı (YKO) vergi indirimi destek unsurunun üst sınırını belirlemektedir. Yatırıma Katkı Oranı; yatırımın yapıldığı bölgeye bağlı olarak belirlenen ve toplam sabit yatırım tutarının belirli bir yüzdesi ile hesaplanan bir üst sınır belirleme aracıdır.

Vergi teşviki nedir?

Vergi tatilleri belli niteliklere sahip yeni kurulmuş firmaların yatırımı teşvik amacıyla, belirli bir periyot için (örneğin 5 yıl) elde ettikleri kazançlar üzerinden vergiden istisna tutulmaları şeklinde uygulanan bir vergi teşvik türüdür.

Yatırım teşvik bölgelerine göre Türkiye kaç bölgeye ayrılmıştır?

YATIRIM TEŞVİK BÖLGELERİ KAÇ ADETTİR Yatırım Teşvik Bölgeleri güncel durumda mevzuatta da belirtildiği üzere 6 adettir. Bunlar en gelişmiş bölge olan 1 bölge ile gelişmişlik sırasıyla en az gelişmiş bölge olan 6. bölgeye doğru sırasıyla giden 2. bölge, 3. bölge, 4. bölge ve 5. bölgeden oluşmakta ve toplamda 6 adettir.