Yatırım fonu nasıl kurulur?

Fon kurmak isteyen şirket, fon kuruluşuna ilişkin talebini içeren bir dilekçe hazırlayarak, dilekçe ekinde yer alan fon içtüzüğü, içtüzük (OKS Değişken Fon) ve kuruluş başvuru formunu doldurmak suretiyle, kuruluş başvuru formunda belirtilen belgeler ile birlikte Kurul’a başvurur.

Fon alımı karlı mı?

Yatırım fonu belli işlemlerin uygulanması üzerine oldukça kazançlı hale geliyor. Fona ait olan bir menkulün değeri artıyor fakat satış işlemleri gerçekleşmiyorsa katılma paylarının değerinde artış görülür. Fondaki toplam değerin bu şekilde yükselmesi de yapılan yatırımların değerinin yüksek olduğu anlamına gelir.

Yatırım fon fiyatları saat kaçta belli olur?

Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Saat 18:00 ile 24:00 arasında izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde 18:00’de belirlenen ve ertesi işgünü için ilan edilen fiyat üzerinden yapılacaktır.

Yatırım fonu kurucusu kim olabilir?

KİMLER FON KURABİLİR? Ana faaliyet konusu yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi olan portföy yönetim şirketleri fon kurabilirler. Kurucu, fonun, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre pay sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde yönetim, temsil ve saklanmasından sorumludur.

Yatırım fonları hangi kuruluş tarafından kurulur?

MADDE 7– (1) Fon, Kuruldan izin almak koşuluyla şirket tarafından kurulur. Şirket; Kurulca belirlenen standarda uygun olarak hazırlanan kuruluş başvuru formu, formda belirtilen belgeler ve fon içtüzüğü ile birlikte fon kurmak için Kurula başvurmak zorundadır.

Fon alırken nelere dikkat edilmeli?

Yatırım fonu alırken dikkat

  • Amacınızı iyi belirleyin: Yatırım yapmadan önce amacınızı belirlemenizde yarar var.
  • Risk skalanızı kendiniz ölçün: Yatırım amacınıza göre ne kadar risk alabileceğinizi belirleyin.
  • Fonun içeriğini inceleyin: Almayı düşündüğünüz yatırım fonu hakkındaki tüm bilgileri toplayın.

Yatırım fon hangi saatte alınır?

Fon işlemleri 7 gün 24 saat yapılabilmektedir. İş günlerinde 13:46-18:00 arasında yapılacak satış işlemlerine ek olarak saat 18:00’dan sonra ve haftasonları/tatil günlerinde yapılacak satış işlemleri bankamızın üst limiti olan 100.000 TL dahilinde gerçekleştirilebilir.

Sabit Getirili fon nedir?

Yatırım vadesi sonunda fon portföyünde bulunan sabit getirili menkul kıymetler aracılığı ile anapara koruması sunarken, portföyde bulunan ve fonun yatırım stratejisini oluşturan opsiyon aracılığı ile yatırımcılara iştirak oranına paralel olarak getiri sağlayan fonlardır.