Yaşlılıkta ilaç kullanımı ile ilgili temel kurallar nelerdir?

Yaşlılıkta akılcı ilaç kullanımı ile ilgili temel kurallar şunlardır:

  • Yaşlı hastaya ilaç önerilirken tedavi mutlaka bireyselleştirilmeli; o hastaya en uygun ilaç seçilmelidir.
  • Tedaviye başlamadan önce bir tanı konmuş olmalıdır; sadece hastalık belirtileri için ilaç önerilmemelidir.

Yaşlılarda düşmeye neden olan ilaçlar?

Psikotropik ilaçlar (ör: antidepresanlar, benzodiazepinler, antipsikotikler), antihipertansif ve vazodilatör ilaçlar yaşlılarda düşme riskini artıran ilaçların başında gelmektedir..

Yaşlılarda çoklu ilaç kullanımına ne denir?

Yaşlılarda sık görülen durumlardan bir tanesi polifarmasi, yani çoklu ilaç kullanımıdır. Çoklu ilaç kullanımının ön görülebilen ve öngörülemeyen bir çok yan etkisi vardır. Yan etkileri önlemek için doğru gerekçeyle doğru miktarda ilaç kullanılmalıdır.

Yaşlılarda Akılcı ilaç kullanımı doğrultusunda dikkat edilmesi gereken durumlar nelerdir?

· Tedavi düzenli olarak gözden geçirilmeli ve gereksiz ilaçlar tedaviden çıkarılmalı, tekrar tekrar reçeteye yazılmamalı. · Yaşlı hastaların önceden kullandığı ilaç listeleri, ilaç şişeleri ve kutuları mutlaka kontrol edilmeli. İlaç kutuları belirgin olarak etiketlenmeli.

Yaşlının ilaç uyumunda etkili öncelikli faktörler nelerdir?

Yaşlılarda tedaviye uyum sağlanabilmesi için öneriler:

  • Tedaviye gereksinimleri olduğu konusunda hastaların“ikna” edilmesi,
  • Etkin “iletişim” kurulması,
  • Hastaların aranması, “kontrollere çağrılması”,
  • Hastanın tedavinin sonucu ve etkinliği konusunda “bilgilendirilmesi”,

Yaşlılarda düşmeye neden olan faktörler?

Yaşlanma ile kas gücünün azalması, yürüme bozuklukları, görme bozukluğu, dengesizlik gibi kişisel faktörler yanında, kötü aydınlatma, kaygan zemin ve merdivenler gibi çevresel faktörler de düşmeye zemin hazırlamaktadır.

Akılcı ilaç kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Doz atlamamaya ve ilacı hekimin önerdiği şekilde almaya özen gösterilmelidir. İlaç dışı gıda takviyesi, bitkisel ürün gibi tedaviye yönelik diğer ürünlerin bilinçsiz kullanımından kaçınılmalıdır. Kesilmiş veya açılmış ambalajlar satın alınmamalı, son kullanma tarihi geçmiş olan ilaçlar kesinlikle kullanılmamalıdır.

Yaşlılıkta ilaç kullanımı ile ilgili temel kurallar nelerdir?

Yaşlı bireyde akılcı ilaç kullanımına yönelik ilkeler şunlardır 27: • İlaç tedavisinin gerekli olup olmadığı değerlendirilmeli, • Kullanılmakta olan ilaç, sigara ve alkol gibi maddeler bilinmeli, • Reçeteye yazılan ilaçların farmakolojik özellikleri bilinmeli, • Yaşlılarda tedaviye düşük doz ile başlanmalı, • Doz, ilaç …

Yaşlılarda hangi antidepresan?

Yaşlılarda serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) ve 2’nci kuşak antidepresanlar diğerlerine oranla daha güvenle kullanılabilir. SSRI’lardan da sertralin ve sitalopram birçok çalışmada ilk seçenek olarak öne çıkmıştır.

Yaşlılar için Polifarmasi ne anlama gelir?

Polifarmasi ‘çoklu ilaç kullanımı’ anlamına gelir. Polifarmasi tanımıyla ilgili bir görüş birliği olmamasıyla beraber dört ya da daha fazla ilaç kullanımı olarak tanımlanabilmektedir. Yaşlılar sadece ilaçların fazla kullanılmasından değil, yetersiz kullanılmasından da zarar görmektedir.

İlaç kullanımında etki değişikliğine neden olan faktörler?

İlaç etkisi, ilaç ve hastayla ilgili faktörlere bağlı olarak değişebilir. Genellikle deneysel verilere dayalı olsa da çevre ısısı, ışık (fotosensibilizasyon) ve diğer meteorolojik koşullar, yükselti ve beslenme tarzıyla yem, su ve hava kirliliği gibi eksteriyör faktörler de ilaç etkisini değiştirebilmektedir.

Polifarmasi ne demek?

Polifarmasi, ”bir kişinin eş zamanlı olarak birden fazla ilaç kullanması” olarak tanımlanabilmektedir. Yaşın ilerlemesine bağlı vücutta gelişen farmakokinetik ve farmakodinamik değişimler, polifarmasiyle birlikte bireylerde istenmeyen ilaç etkileri riskini artırmaktadır.

Prozac ne kadar sürede vücuttan atılır?

İlacın Yarılanma ve Atılma Süresi Uzun dönem kullanımlarda 4-6 gün arasındadır. Norfluoksetinin yarılanma ömrü ise uzun dönem kullanımlarda 16 güne ulaşır. Psikiyatrik ilaçların hemen etki etmemelerinin altındaki sebeplerden biri de buna benzer yarılanma süreleridir.

Polifarmasi nedir Farmakoloji?

Genel kullanımıyla POLİFARMASİ terimi: günde 4-5 adet ve üzeri ilaç kullanımı, klinik endikasyondan fazla ilaç kullanımı, en az bir gereksiz ilaç kullanımı şeklinde ifade edilebilir. Polifarmasi görülme sıklığı yaşlanmayla birlikte artış göstermektedir.

Polifarmasi nedenleri nelerdir?

10.3. Yaşlıda Polifarmasi Nedenleri

  • Hastanın farklı doktorlara giderek çok sayıda reçete alması
  • Verilen bir ilacın yan etkisinin tedavi edilmesi için başka bir ilaç verilmesi.
  • Doktorların eski ilacı bırakarak yeni ilaca başlama eğilimleri.
  • Reçetelere çok fazla sayıda ilaç yazılması