Yasal vasi kimler olabilir?

Hâkim haklı sebepler engellemedikçe vesayet altına alınacak kişinin öncelikle eşini veya yakın kan ve kayın hısımlarından birini vasi tayin eder. Yine haklı sebepler engel olmadıkça vasiliğe, vesayet altına alınacak kişinin ya da ana babasının gösterdiği kimse atanır.

2 kişi vasi olabilir mi?

KARAR : Kural olarak, bir kişi vasi olarak tayin edilir. Ancak, işlerin durumu, malların başka yerlerde olmaları veya özel sebepler dikkate alınarak her biri ayrı işleri görmek veya birlikte bütün işleri yürütmek üzere birden çok kişi de vasi olarak atanabilir.

Engelli vasi tayini ne kadar sürer?

Eğer kişiye engel durumu veya hastalık nedeniyle vasi atanacaksa, mahkeme sağlık raporu veya başka evraklar isteyebilmektedir. Durum böyle olduğunda mahkeme süresinde değişiklikler yaşanabilmektedir. Ancak ortalama olarak vasi tayini ne kadar sürer 2020, sorusunun yanıtı 5-6 aydır.

Vasiler hangi işlemleri yapabilir?

Vasi, kısıtlıyı korumak ve bütün kişisel işlerinde ona yardım etmekle yükümlüdür. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde vasi, koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanmasına ilişkin hükümlere göre kısıtlıyı bir kuruma yerleştirebilir veya orada alıkoyabilir ve durumu derhal vesayet makamına bildirir.

Birine vasi olmak ne demek?

VASİ ATAMASI NE DEMEK? Vasi, en basit tanımıyla reşit olmamış küçükler ile kanuni hakları kısıtlanmış kişilere mahkemece atanan yasal temsilcidir. Daha kolay anlaşılması açısından vasiyi, yasal hakları kısıtlanmış kişiler için ‘veli’ görevi gören kişi olarak tanımlayabiliriz.

Yasal vasi tayini nasıl yapılır?

Vasi tayini vesayet davası sonucunda hakim tarafından gerçekleştirilir. Vesayet davasına bakmakla görevli mahkeme sulh hukuk mahkemeleridir. Vasi tayin edilecek yani küçük veya kısıtlının bulunduğu yerdeki mahkemenin bulunduğu yer mahkemesi ise yetkili mahkemedir.

Kaç kişi vasi olabilir?

Kanunun lafzından anlaşılacağı üzere bir kişinin dört ya da fazla sayıda çocuğu bulunması sebebiyle vasilikten kaçınması mümkün değildir. Başka bir anlatımla kişinin birden fazla kişi için vasi olması mümkündür.

Engelli vasi tayini nasıl yapılır?

Engelli Bireye Vasi Atanması Talebi Bakımından Engelli birey kısıtlanarak vesayet altına alınır ve mahkemece vasi atanan kişi engelli birey adına yapacağı tüm iş ve işlemler bakımından mahkemeden izin ve yetki almak zorundadır. Vesayet kararının 2 yılda bir mahkeme tarafından yenilenmesi gerekmektedir.

Mahkemeden vasilik kararı nasıl alınır?

Vasilik Davası hasımsız olarak Sulh hukuk mahkemesine açılır. Vasilik Davası görülürken, nüfus kayıtları talep edilir, Vesayet altına alınacak kişi ve şahitler dinlenir. Vasi altına alınacak kişi için sağlık raporu alınır. Dava sonunda kişinin kısıtlanmasına ve kendisine vasi atanmasına karar verilir.

Vasi raporu nasıl alınır?

Vasi tapuda işlem yapabilir mi?

Taşınmazların Durumu: Vasi ev satabilir mi? Medeni Kanunu m.444, vesayet altındaki kişilerin taşınmazlarının satışını, vesayet altındaki kişinin menfaatinin zorunlu kıldığı hallerde bir tamamlayıcı olgu olarak vesayet makamının iznine bağlamıştır. Satışın öncelikle vesayet altındaki kişinin menfaatine olması gerekir.