Yargıtaydan gelen dosya istinafa gider mi?

Yargıtay Ceza Dairesi, temyiz incelemesi sonucu hükmü bozarsa hüküm yine kesinleşmez. Temyiz incelemesi sonucu ilk derece mahkemesi veya istinaf mahkemesinin kararının Yargıtay tarafından bozulması halinde dosya yeniden istinaf mahkemesine veya ilk derece mahkemesine gönderilir.

Yargıtayda dosya kapanması ne demek?

Arşivde: Dosyanın incelenmek üzere tetkik hâkimine gönderilmeyi beklediği aşamayı göstermektedir. Yargıtay CBS Gönderildi: Ceza dairelerinde bulunan dosyaların kapatılması veya kapatılıp ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bölümüne gönderilmesi aşamalarından birinde olduğunu göstermektedir.

Ceza dosyası Yargıtaydan ne zaman döner?

Mahkemelerde Ceza dairesinin bir dosyanın incelenme süresi olarak 352 gün olarak bilinmektedir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bu süre 473 gün olarak ortalama şekilde hesaplanmıştır.

Yargıtay’dan dönen dosya ne olur?

Yargıtay bozma sonrasında kararı yerel mahkemeye ya da bölge adliye mahkemesine dosyayı gönderecektir. Direnme kararı verilmesi halinde dosya Yargıtayın karar vermiş olduğu ilgili daireye gönderilecektir. Direnme kararı hakkında Yargıtay, yerinde görür ise direnme kararına uyarak kararı düzeltebilir.

Yargıtay Ceza Dairesinde dosya ne kadar bekler?

Mahkemelerde Ceza Dairesinin bir dosyayı ortalama olarak inceleme süresi genellikle 352 gün olarak bilinmektedir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında geçen ortalama sürenin ise 473 gün olarak bilinir. Genel olarak Yargıtay’da toplam 825 günlük bir inceleme süresi geçmektedir.

Yargıtaydan sonra dosya nereye gider?

Dosya Bölge Adliye Mahkemesine gönderilir. Ancak Bölge Adliye Mahkemesi kurulmadan önce verilmiş bir karar ise ilk derece mahkemesine gönderilir.

Yargıtay süreci ne kadar sürer?

Hukuk davaları açısından başsavcılık süreci söz konusu değildir. Yargıtay hukuk dairelerinde ortalama görülme süresi 341 gündür. Temyiz edilen hukuk davaları için ise ortalama 2 yıl sürer demek mümkündür.

Dava dosyası Yargıtay da ne demek?

Yargıtay, temel görevi adli yargı alanında temyiz incelemesi yapmak olan yüksek mahkemedir (Yargıtay Kanunu m.1). Bu nedenle, uygulamada Yargıtay’a “temyiz mahkemesi” de denilmektedir. Temyiz başvurusu üzerine başvuruya konu kararın hukuka uygun olup olmadığı noktasında bir “hukuki denetim” yapar.