Yapılandırma ne zaman çıkacak?

Karar, vergi, gecikme faizleri, gecikme zammı ve Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları ve idari para cezaları gibi alacakları kapsıyor. Yapılandırma başvurusu için son tarih 30 Eylül 2021 olarak belirlendi. İlk taksit ödemeleri de belirlenen tarihten 1 ay sonra başlayacak.

Kanuni mükellef ne demek?

Vergi Usul Kanunu’nun 8. maddesinde mükellef-yükümlü, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu yüklenen gerçek ve tüzel kişiler olarak tanımlanmıştır. Kanuni Yükümlü: Yasalarda vergi yükümlüsü olarak belirlenen kişidir. Yasal yükümlüler vergi yükünü her zaman kendileri taşımazlar.

Yapılandırma taksitleri ne zaman başlıyor?

Buna göre vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Kasım 2021’e kadar yapmaları gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım 2021’e kadar yapılacak.

Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge nereden alinir?

Mükellefler İnternet vergi dairesinin (https://intvrg.gib.gov.tr) adresinden T.C kimlik bilgileri ile giriş yaparak “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge” (Borcu Yoktur Yazısını), Mükellef İşlemleri / Borcu yoktur – Mükellefiyet Yazısı / Borcu Yoktur Yazısı Talebi veya Mükellefiyet Yazısı talebi menülerini takip …

Yapılandırma 2021 nedir?

Kanunla yapılandırma kapsamına alınacak 30 Nisan 2021 dahil bu tarihten önceki dönemlere ait borçlar şu şekilde; Yasaya göre, vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları, öğrenci kredisi borçları yeniden yapılandırılması yapılacak.

Faal mükellef ne demek?

Vergi mükellefi, vergiyi doğuran olayı gerçekleştiren ve bu suretle üzerine düşen vergi borcunu ödemekle yükümlü olan gerçek veya tüzel kişidir. Toplumu oluşturan bireyler, ödeme güçlerinin belirli bir oranında devleti finanse ederler. Vergi mükellefiyeti için kanuni ehliyet şart değildir, hak ehliyeti yeterlidir.

Gerçek usul mükellef ne demek?

Vergi mükellefi olarak belirlenen bireyler kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır. Fiili gerçek yükümlü ise vergi borcunu reel olarak taşıyan bireyler anlamına gelmektedir.

Yapılandırma 2021 hangi borçları kapsıyor?

BORÇ YAPILANDIRMA 2021 NELERİ KAPSIYOR? Kanunla yapılandırma kapsamına alınacak 30 Nisan 2021 dahil bu tarihten önceki dönemlere ait borçlar şu şekilde; 1. Yasaya göre, vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları, öğrenci kredisi borçları yeniden yapılandırılması yapılacak.

Maaşında haciz yoktur yazısı nereden alınır?

Borcu Yoktur ve Mükellefiyet Yazıları Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinden alınabilecek.

Borcu yoktur belgesi nedir?

Vergi borcu yoktur yazısı kısaca vergi mükellefi olan kişilerin resmi işlemlerinde istenen, vergi borcunun olmadığını gösteren ve işleme devam edebilmek için gereken bir belgedir.