Yangın ve konut sigortası nedir?

Yangın sigortası; yangın, yıldırım düşmesi ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin bina, konut ve iş yerlerinde oluşturduğu hasarları teminat altına alan sigorta türüdür.

Yangın sigortası kapsamı nedir?

Yangın sigortası özel veya ticari amaçla kullanılan her türden bina ve muhteviyatı, kendiliğinden meydana gelen yangın, yıldırım, infilak ile bunlardan kaynaklanan buhar, hararet, duman gibi tehlikelerin neden olduğu fiziki hasarlara karşı teminat altına alan sigortadır.

Konut poliçesinde bina teminatı nedir?

Konut sigortası bina teminatı söz konusu olduğunda herhangi bir durumda oluşabilecek bir hasardan dolayı ödenecek olan tazminatın belirlenebilmesi için bina bedelinin hesaplanması gereklidir. Aynı zamanda bina içine özel olarak yaptırılmış olan dekorasyon masrafları da bina bedeline eklenir.

Ev yangınını sigorta karşılar mı?

Her sigorta şirketi konut sigortası için yangın teminatını sağlar. Bu teminat kapsamında, yıldırım ve yangın nedeniyle hasar gören eşyalar güvence altına alınır. Aynı zamanda infilak ve yangın nedeniyle ortaya çıkan duman ve buharın sigortalı eşyalara direkt olarak verdiği hasarlar da karşılanır.

Konut sigortasında bina bedeli nedir?

Türkiye’de yürürlükte olan konut sigortaları mevzuatına göre, bina sigorta bedeli binanızın brüt yüzölçümü ile yeniden yapım maliyeti üzerinden belirlenen birim metrekare bedelinin çarpımı ile hesaplanır.

Konut sigortası elektrik arızasını kapsar mı?

Konut sigortasının kombi arızasını kapsaması için elektronik ev eşyalarının poliçeye dâhil edilmesi gerekir. Aksi halde konut sigortası kombi arızasını kapsamaz. Yani poliçede, elektrikli eşya arızası sigorta kapsamındaysa, sigorta kombi arızasını kapsar.

Yangın Sigortası Genel olarak neleri teminata alır?

Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar temin olunmuştur.

Yangın sigortası ek teminatları nelerdir?

Yangın sigortasında ve yangına ek olarak verilen deprem ve yanardağ püskürmesi dışındaki diğer ek teminatlarda (grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör, sel ve su baskını, yer kayması, fırtına, dahili su, duman, taşıt çarpması, kara taşıtları, deniz taşıtları, hava taşıtları, kötü niyetli hareketler) prim …

Konut sigortası ek teminatları nelerdir?

Teminat kapsamındaki risklerden birinin gerçekleşmesi sonucu konutun oturulamaz hale gelmesi nedeniyle ikame masrafı Hukuksal koruma masrafı Ferdi kaza masrafı Asistans hizmet masrafları

Konut sigortası bina bedeli nasıl hesaplanır?

Konut sigortası hangi hasarları karşılar?

Deprem, yer kayması, sel ve su baskını, dolu, fırtına, kar ağırlığı hasarları Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör. Dahili su. İzolasyon yetersizliği sonucu oluşan dahili su hasarları

Konut sigortası hasar ödemesi nasıl yapılır?

Sigorta şirketi; hasar ihbarı ve oluşan hasara göre sigortalının teslim ettiği belgelerin kendisine verilmesinden en geç 15 gün içinde hasarı ve tazminat tutarını belirleyip sigortalıya bilgi vermesi gerekir. Dosyaya onay gelmesinin ardından ortalama 30 iş günü içerisinde sigortalıya hasar ödemesi yapılır.