Yangın Hasar ihbarı kaç gün içerisinde yapılmalıdır?

8.1. Sigorta ettiren ya da sigortalı hasar hakkında bilgi sahibi olduktan sonra; 5 iş günü içinde sigorta şirketine ihbarı yapmak ile yükümlüdür.

Kar kaybı teminatı nedir?

Kar Kaybı Sigortası, maddi hasar sonrasında işletme faaliyetinin durması ya da aksaması sonucunda, belirlenen tazminat süresi içinde sınırlı kalmak kaydıyla, ciroda oluşan azalma ve devam eden işletme masraflarından kaynaklanan brüt kar kaybını karşılamaktadır.

ECS teminatı nedir?

Elektronik Cihaz Sigortası, sigortalı elektronik cihazın uğradığı zararları, poliçede yazılı koşullara göre tazmin eden sigorta poliçesidir.

Hasar dosya durumu ihbar ne demek?

Trafik sigortası, kasko, mali mesuliyet sigortası, yangın, hırsızlık gibi tüm sigorta çeşitlerinde güvence altında olan bir risk gerçekleştiği zaman yani bir hasar meydana çıktığında durumun sigorta şirketlerine bildirilmesi gerekmektedir. Bu bildirme belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir.

Hasar dosyası kaç günde açılır?

Hasar dosyasının kusur oranı komisyon tarafından üç iş günü içerisinde sonuçlandırılmaktadır. Kaza tespit tutanağının doldurulmasından sonra hasar anında istenen diğer belgelerle beraber 5 iş günü içerisinde sigorta şirketine ulaşarak hasar dosyasının açtırılması gerekmektedir.

Iş durması teminatı nedir?

İş Durması Sigortası, şirketlerin sigorta teminatına dâhil bir risk veya olay sonucu faaliyetlerinin kesintiye uğraması sebebiyle kârlarının azalması veya zarar etmelerine neden olabilecek mali kaybı telâfi etmeye yönelik bir sigorta türüdür.

Kasko hukuksal koruma ne demek?

Hukuk sigortası klozu, hukuksal koruma sigortası poliçesinin bir bölümü veya poliçeye ekli özel bir şarttır. Hukuksal koruma klozu, taraflar arasındaki sözleşmenin sınırlarını tam olarak çizmek amacıyla kullanılmaktadır.

Elektronik cihaz teminatı neleri kapsar?

Elektronik cihaz sigortası;

  • Üçüncü kişilerin ya da işletme personelinin hatası, ihmali, kusuru, bilerek zarar vermesi ve dikkatsizliği sonucu oluşan hasarları,
  • Hırsızlık ve hırsızlık sonucu oluşan hasarları,
  • Yıldırım, yangın ve infilak gibi nedenlerden oluşan hasarları,

TV bozuldu sigorta karşılar mı?

Televizyonunuzda meydana gelen kısmi ya da tam hasarlarda iki farklı şekilde ödeme yapılmaktadır. Hasar kısmi boyutlarda ve tamir ile düzeltilebilecek seviyede ise, gereken parça ve işçilik ücreti poliçeniz tarafından ödenir.