Verginin tanımı nedir?

Vergi; devletin ya da devletin yetkilendirdiği kamu tüzel kişilerinin kamu harcamalarını karşılamak üzere yasalar çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilerin ödeme gücü üzerinden zora dayanarak ve karşılıksız olarak aldığı parasal değerlerdir.

Vergi nedir neden verilir?

Vergi; devletin kişilerden ve kurumlardan kanunla belirlenen şekilde kamusal hizmetlerin yapılabilmesi amacıyla alınan paralardır. Vergi, diğer kamu kurumlarının ve devletin, kamu hizmetlerinin sağlanması için kişilerden ve kurumlardan zorunlu olarak alınan paralardır.

Verginin karşılıksız olması ne demektir?

Verginin karşılıksız olması, vergi ödeyenlerin yaptıkları bu ödemeden dolayı devletten, kendilerine yönelik bir mal ya da hizmet talebinde bulunamayacaklarını ifade eder.

Verginin karşılıksız olması ne anlama gelir?

– Vergide zorunluluk (cebir) vardır. Bir başka ifadeyle, kişiler vergiyi ödeyip ödememe konusunda bir seçim hakkına sahip değildirler. – Vergi karşılıksızdır. Vergiye ait bu özellik de, verginin kamu hizmetleri için ve kamu harcamalarını karşılamak üzere alınması özelliği ile birlikte değerlendirilmelidir.

Vergi vermek neden önemlidir?

Neden vergi vermemiz gerekir? Devletin elektrik , su , yol , kanalizasyon vb. hizmetler sunabilmesi , eğitim , sağlık , güvenlik , adalet gibi temel hizmetleri yerine getirebilmesi için vergi vermek önemlidir. Eğer bu vergiler toplanamazsa devlet belirtilen hizmetleri tam ve doğru şekilde yerine getiremez.

Vergi almanın amacı nedir?

Verginin bir amacı devlete harcamaları için gelir sağlamaktır. Ama tek amaç bu değildir. Oluşturulan vergi sisteminin ekonomik faaliyetleri en az düzeyde çarpıtmasına çalışılır. Bu anlamda, vergi gelirleri daha çok doğrudan vergiler (gelir ve kurumlar vergisi gibi) yoluyla sağlanmaya çalışılır.

Işçilerin gelir vergisini kim öder?

Vergi sorumlusu sıfatını taşıyan işveren, işçiye ödeyeceği ücretten devlete ait gelir vergisini keser ve bu kesintiyi devlete yine kendisinin verdiği bir muhtasar beyanname ile öder.