Vergi Usul Kanununa göre vergi suçları nelerdir?

Başlıca vergi suçları, usulsüzlük, vergi ziyaı ve kaçakçılık cezalarıdır. Usulsüzlük cezaları ile yasaya aykırı uygulamalar cezalandırılmaktadır. Ancak usulsüzlük devletin vergi kaybına yol açıyorsa vergi ziyaı cezası uygulanacaktır. Vergi kaçakçılığının tespit edildiği hallerde, bu Kanun temelinde kovuşturulmaktadır.

Vergi suçları hangi mahkeme?

Diğer suçlarda olduğu gibi vergi suçları bakımından da yargılama mercii ceza mahkemeleridir. 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun ve Ceza Muhakemesi Kanunu’na (CMK) göre belirlenen görevli mahkeme, tüm vergi suç- ları bakımından Asliye …

VUK a göre vergi suç ve cezaları nelerdir?

VUK’ a göre idari nitelikli cezalar; – Vergi ziyaı cezası , – Usulsüzlük cezası, – Özel usulsüzlük cezası, – Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve VUK Mük.md.257 hükmüne uymayanlar için ceza olarak belirlenmiştir. Hürriyeti bağlayıcı cezalar; mahkemeler tarafından verilebilir.

Faturanın sahte olup olmadığını nasıl anlarız?

– Mal veya hizmet aldığımız kişinin işyerine gidip gerçekte böyle bir faaliyeti varmı yokmu öğrenebiliriz. – Mal veya hizmet aldığınız kişinin size verdiği faturanın kendisine ait olup olmadığına dikkat ediniz. Eğer size mal aldığım yerden fatura kesitereceğim diyorsa o fatura sahte olabilir.

Naylon fatura neden düzenlenir?

işletmelerin karlarını düşük(giderler fazla) göstermek için ikinci bir firmaya kestirdiği karşılıksız fatura. fatura karşılığında ikinci firmaya faturanın kdv’si ödenir, ortada alınan satılan bir mal yoktur. danışıklı dövüştür bir nevi. belgelenemeyen giderleri yansıtmak amaçlı da kullanılır.

Vergi kaçakçılığı suçları nelerdir?

Vergi kaçakçılığı suçu, vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma/ibraz mecburiyeti bulunan defter ve kayıtların, fatura veya diğer belgelerin hukuka aykırı olarak düzenlenmesi, kulanılması, tahrif edilmesi, yok edilmesi; bu evrak ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapılması ile meydana gelen …