Vergi Usul Kanuna göre vergilendirme hataları nelerdir?

Vergi Usul Kanunu’nun 116.maddesinde tanımlanan “Vergi hataları”, vergiye ilişkin hesaplarda veya vergilendirme sürecinde bazı yanlışlıklar yapılması ve bunun sonucunda haksız şekilde fazla ya da eksik vergi istenmesi ya da tahsil edilmesi durumudur.

Vergi hatalarının düzeltilmesi kim tarafından yapılır?

Vergi Hatalarının Düzeltilmesi İşlemi Nedir? Vergi hatasının düzeltilmesi, yargı yoluna gidilmeksizin vergi hatalarının mükellefin başvurusu üzerine veya kendiliğinden vergi dairesi tarafından düzeltilmesidir.

Hata düzeltme talebi ne kadar süre içinde yapılır?

Vergi hatalarında düzeltme zamanaşımı hak düşürücü süredir. Bu süre vergiyi doğuran olayın doğduğu takvim yılını izleyen yılın başından başlamak üzere 5 yıldır.

Vergi konusunda hata nedir?

Verginin Konusunda Hata: Vergi konusuna girmeyen ya da vergiden istisna edilmiş gelir, servet, değer ve belge ve işlemler üzerinden vergi istenmesi yada alınmasıdır.

Vergi hatası nedir?

Vergi hatası, vergiye ilişkin hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden, haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır (Vergi Usul Kanunu -VUK- m.116).

Vergi hataları nelerdir örnekler?

Düzeltme konusu yapılabilecek hatalara örnek olarak; beyannamede yapılan toplama hataları, kesinti suretiyle ödenen vergilerin mahsubunun yapılmamış olması, vergi tarifesinin yanlış uygulanmış olması, asgari geçim indiriminin düşülmemiş olması, veraset ve intikal beyannamesinde varisler adına aynı miktarda verginin …

Vergi cezalarını sona erdiren nedenler nelerdir?

Vergi Cezalarını Ortadan Kaldıran Haller

  • Ödeme. Vergi cezasını ortadan kaldıran sebeplerden ilki, ödemedir.
  • Uzlaşma. Vergi cezalarının uzlaşma ile ortadan kalkması da mümkündür.
  • İtiraz (Dava)
  • Zamanaşımı
  • Silme (Terkin)
  • Tahakkuktan veya Takipten Vazgeçilmesi.
  • Ölüm.
  • Kaynakça.