Vergi gecikme faizi ne zaman başlar?

Vergilerin normal vade tarihlerinden, tarhiyatın tahakkuk ettiği tarihe kadar, dava açılması durumunda ise vergi mahkemesi kararının idareye tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süreler için gecikme faizi hesaplanır.

Vergi yapılandırma ödemeleri ne zaman başlıyor?

Buna göre vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Kasım 2021’e kadar yapmaları gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım 2021’e kadar yapılacak.

Verginin geç tahakkuk etmesi durumunda ne uygulanır?

Vadesinde ödenmeyen vergi ziyaı cezası için gecikme zammı uygulanır. Diğer cezalar için gecikme zammı uygulanmaz. Ay kesirleri dikkate alınmaz. Ay kesirleri günlük olarak hesaplanır.

Vergi gecikme faizi nasıl hesaplanır?

Vergi gecikme zammı, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun ile düzenlenmiştir. Bu kanuna göre, ödeme süresi içinde ödenmeyen tüm kamu alacakları için son ödeme tarihinden itibaren, ödeme yapılan tarihe kadar geçen süre için 62 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre %2 olarak hesaplanır.

Vergi borcu yapilandirmasi nasıl yapılır?

Vergi borcunu yapılandırmak için vergi dairesine dilekçe ile başvurunuzu yapabilirsiniz. Ayrıca, e-Devlet veya İnternet Vergi Dairesi sitesi üzerinden de yapılandırma başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Para borcunun zamanında ödenmemesi durumunda bu gecikme nedeniyle ödenmesi gereken faize ne ad verilir?

Gecikme zammı, amme alacaklarının süresinde ödenmemesi durumunda uygulanan mali bir zamdır. Gecikme faizi ise gecikme zammından farklı olarak zamanında tahakkuk etmemiş bir vergiye ilişkin olarak ortaya çıkar.

Gecikme faizi neye uygulanır?

Gecikme Faizi, Vergi Usul Kanunu’nun 112.maddesinde düzenlenmiştir. Gecikme Faizi, İkmalen, resen ya da idarece tarh edilen vergiler için uygulanır. 3) Gecikme Zammı, tahakkuk etmiş ve vadesi geçmiş kamu alacaklarına uygulanır. Gecikme Faizi, Tarhiyat gecikmesi nedeniyle tahakkuk etmemiş vergilere uygulanır.