Vergi gecikme cezası ne kadar?

Yeni Gecikme Faizi Oranı Vergi Usul Kanunu’nun 112. maddesinde yer alan düzenleme nedeniyle, gecikme faizi gecikme zammı oranında uygulandığından, 1592 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan değişiklik gecikme faizini de değiştirmiş olup, 30.12

Emlak Vergisinin gecikme faizi ne kadar?

Ev, arsa, arazi, işyeri yani tüm gayrimenkul sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu Emlak Vergisi’nin ilk taksit ödemesi için son 13 gün kaldı. Gecikme durumunda yüzde 1.6 oranında faiz uygulanıyor. // Meltem Kara Söyleyenoğlu-POSTA.

Vergi gecikme cezası nasıl hesaplanır?

Vergi gecikme zammı, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun ile düzenlenmiştir. Bu kanuna göre, ödeme süresi içinde ödenmeyen tüm kamu alacakları için son ödeme tarihinden itibaren, ödeme yapılan tarihe kadar geçen süre için 62 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre %2 olarak hesaplanır.

Bağkur gecikme faizi ne kadar?

Yeni düzenleme sonucunda süresinde ödenmeyen bağ-kur primleri ilk üç ay için aylık olarak hem % 3 gecikme cezası hem de Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait YTL cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi, bileşik bazda uygulanacaktır.

Kira gecikme cezası ne kadar?

Kira sözleşmesinin 20. maddesinde “kiracı kontrat tarihinden itibaren en geç beş gün içinde kirayı ödemekle yükümlüdür. Zamanında ödemediği taktirde %10 gecikme cezası ödemeyi kabul ve taahhüt eder.” şeklinde düzenlenmiştir.

Gecikme faizi ne kadar 2021?

Kredi kartı kartlarına uygulanabilecek en yüksek kredi kartı gecikme faizi, 3 aylık periyotlarla Merkez Bankası tarafından açıklanır. Alışveriş ve nakit çekim için uygulanan 2021 güncel akdi faiz oranı aylık %1,98 iken güncel gecikme faiz oranı aylık %2,28 olarak belirlenmiştir.

Emlak vergisi borcu ödenmezse ne olur?

Emlak vergisi muafiyeti hakkı olmayan kişilerin vergi borçlarını ödemeleri zorunlu olup emlak vergisi borcu ödenmediğinde aylık gecikme faizi işletilmekte olup belediyelerin vergi alacağı nedeni ile haciz hakları da bulunmaktadır. Bunun nedeni vergi borcu olan evin tapu satışı yapılamamasıdır.

KDV ödemesi gecikirse ne olur?

Vergi bu tarihe kadar cezasız ödenir. Bu tarihe kadar ödenmeyen vergilerden vergi gecikme cezası alınır. Örneğin ayın 26’sına kadar 1000 TL KDV ödemeniz vardı. Eğer vergi tutarı çok yüksekse, vergi dairesi alacağını garantiye almak için banka hesaplarınıza bloke koyabilir.

Gecikme faizi tutarı nasıl hesaplanır?

Kredi Gecikme Faizi Hesaplama Formülü Kredi gecikme faizi Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği kapsamında şu formül ile hesaplanır: “geciken anapara tutarı*geciken gün sayısı*gecikme faizi/30 = gecikme faizi tutarı”. Birden fazla taksit geciktirilmesi durumunda ise bu hesaplama her taksit için ayrı ayrı yapılır.

Esnaf Bağ-Kur primi ne kadar 2021?

Yeni asgari ücrete göre Bağ-Kur sigortalılarının 2021’de ödeyeceği aylık prim tutarı en az 1.235 lira oldu. Bu tutar, beyan edilecek kazanç tutarına göre 9.257 liraya ulaşabilecek.

Bağ-Kur Borç Yapılandırma nasıl yapılır?

Bağ-Kur sigortalılar ve isteğe bağlı sigortalılar ve primini kendisi ödeyen vatandaşlar, yapılandırma müracaatlarını e-Devlet üzerinden yapabiliyor. İsteyen vatandaşlar, SGK İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezlerine elden ya da posta yoluyla başvuru yapabilecek.

Kira alacağı hangi faiz?

3095 sayılı Kanunun 1/1. maddesinde, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse faiz oranının yıllık % 12 olacağı düzenlenmiştir.