Vergi Dairesi tahsilat yapıyor mu?

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, vergi dairelerince tahsil edilen tüm vergi, harç ve idari para cezaları, anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabiliyor.

Vergi Dairesi neye göre belirlenir?

Vergi dairelerinin kuruluş şekli, sayısı, faaliyet bölgesi, bunların hangi vergi, resim ve harçların tahakkuk ve tahsili ile uğraşacakları Maliye Bakanlığınca belirlenir. Birden çok vergi dairesi kurulmuş olan il ve ilçe merkezlerinde yetki alanı sınırları Maliye Bakanlığınca belirlenir.

Vergi Dairesi Başkanlıklarının kurulmasına kim karar verir?

(2) Gelir İdaresi Başkanlığı gerekli gördüğü hallerde, “İç Genelge” ve “Genel Yazılar” ile uygulamaya yön verebilir. MADDE 8 – (1) Vergi dairesi başkanlıklarının kuruluş yerleri ve sayıları ile bunlara ilişkin değişiklikler 5345 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunca belirlenir.

Vergi dairesi hangi işlemleri yapar?

Vergi dairesi; vergi mükelleflerini yani vergi ödemesi gereken kişileri tanımlayan, vergileri belirleyen ve de toplayan devlet vergi kurumudur.

Vergi Dairesi memurları nereye şikayet edilir?

Yukarıda da ifade edildiği üzere vergi ihbarı 189 Alo Maliye hattı aranarak yapılabileceği gibi Gelir İdaresi Başkanlıkları, Vergi Dairesi Başkanlıkları veya Defterdarlıklara yazılı başvuru suretiyle de yapılabilir.

Vergi Dairesi Başkanı nedir?

Madde 5- Vergi dairesi başkanı; yetki alanındaki işlemlerin mevzuat hükümlerine göre yürütülmesi ve izlenmesi, birimleri arasında uygulama birliği ve standardizasyonun sağlanması, vergi inceleme ve denetimlerinin gerçekleştirilmesi, kendisine bağlı birimlerin görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmelerinin …

Vergi dairelerini kim denetler?

Vergi dairesi başkanlığı bünyesinde kurulan vergi müdürlüğü vergi müdürü, vergilendirme, kovuşturma ve muhasebe işlemlerinin ayrı ayrı kurulması halinde vergi müdürleri tarafından yönetilir. Vergi inceleme işlemleri vergi denetmenleri, vergi davalarına yönelik işlemler ise hazine avukatları tarafından yürütülür.

Interaktif vergi dairesi nedir?

Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve geri bildirimde bulunabilmesi amacıyla mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda sunulan vergisel işlemlerini zaman ve yer koşulu aranmaksızın kolay, hızlı ve etkin bir şekilde yapabilmesine imkan sağlayan güvenilir.