Vergi dairesi diğer ücretler nedir?

“Diğer ücret” geliri elde edenlerin vergiye tabi ücretleri asgari ücretin yıllık brüt tutarının yüzde 25’i olarak kabul ediliyor. Kazançları basit usulde vergilendirilen terzi, berber gibi kişilerin yanında çalışan “diğer ücretliler” 2020 yılında, safi ücretin yüzde 15’i oranında, yani 1.324 TL vergi ödeyecek.

Ücretler nasıl vergilendirilir?

Kanunun 2. Maddesinde yazılı kazanç ve iratlar gelirin tespitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınır. Kesinti Yolu ile Vergileme; Ücretler için Gelir Vergisi Kanunu 94/1’e göre tevkifat (stopaj) yoluyla vergilendirilir.

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin yanlarında çalışan diğer ücretliler gelir vergisi taksit ödemelerini hangi aylarda yaparlar?

2020 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek yıllık beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi iki eşit taksitte ödenecek. Birinci taksit 1 Şubat-1 Mart döneminde verilecek. İkinci taksitin ise haziranda ödenmesi gerekiyor.

2021 yılı diğer ücretli vergisi ne kadar?

2021’DE 1.609.88 TL VERGİ ÖDEYECEKLER Vergiyi şubat ve ağustos aylarında 804.94 TL’lik iki eşit taksitte ödeyebilecekler.

2021 diğer ücretli vergisi ne kadar?

24.000 TL’ye kadar %15. 53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası %20. 130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL (ücret gelirlerinde 190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL), fazlası % 27.

Gelir vergisine tabi ücretler nelerdir?

Gelir Vergisine tabi olan kazançlar; bilumum ticari kazançlar, ücretler, serbest meslek icrasından elde edilen kazançlar, zirai kazançlar, menkul sermayelerden elde edilen iratlar, gayrimenkul sermayelerden elde edilen iratlar ve bilumum diğer farklı kazanç veya iratlar şeklinde sıralanabilir.

2021 şoför vergisi ne kadar?

Buna göre, götürü ücret elde edenler 2021 yılında 1.609.88 TL vergi verecekler. Vergiyi şubat ve ağustos aylarında 804.94 TL’lik iki eşit taksitte ödeyebilecekler.