Vergi borcunda uzlaşma nasıl olur?

Tarhiyat sonrası uzlaşmada ise vergi inceleme raporları önce vergi dairesine gönderilir, vergi dairesi bu raporlara göre vergi/ceza ihbarnamesi düzenler ve mükellef bu ihbarnameleri tebliğ aldıktan sonra 30 gün içinde vergi dairesine başvurarak tarhiya sonrası uzlaşma talebinde bulunur.

Vergi ve cezalardan nasıl kurtulabilirsiniz?

Maliye’nin Cezasından Kurtulma Yolları

  1. Bir mükellef olarak Maliye’den vergi cezası yediğinizde hemen telaşlanmayın. İndirim veya uzlaşma yoluyla bu cezalardan tamamen kurtulabilirsiniz.
  2. Bir dilekçeyle cezanın yarısını sildirin.
  3. Uzlaşma ile cezaların yüzde 98’i silindi.
  4. Pişman olursanız cezanın tümü silinir.

Pişmanlık başvurusu aşağıdakilerden hangisini ortadan kaldırır?

Ardından 15 gün içinde de beyanname verme yükümlülüğü ve vergi ödeme yükümlülüklerinin de yapılması gerekiyor. Vergi incelemesi başlamışsa veya bir ihbarda bulunulmuşsa pişmanlık başvurusu kabul edilmiyor, mükellef lehine olan ‘vergi cezası kesilmeme avantajı’ ortadan kalkıyor.

Vergi cezalarında uzlaşma nedir?

Mükellef ile vergi idaresi arasında oluşan uyuşmazlıkların idari yollardan çözülmesinde en önemli müessese şüphesiz uzlaşmadır. Böylece uyuşmazlık konusu yargıya intikal etmeyerek hazine vergi alacağını tahsil etmiş, mükellef ise ödeyeceği vergi aslı ve cezada indirim sağlamış olur.

Vergi uzlaşma sağlanamazsa ne olur?

Uzlaşmanın sağlanamaması halinde, vergi dairesi tarafından tarh edilen vergi ve/veya cezaların kendisine tebliği üzerine mükellef; – Tarhiyat sonrası uzlaşma talep edemez. – Tarhiyata karşı tebliğ tarihini takip eden 30 gün içerisinde vergi mahkemesinde dava açabilir.

Vergi inceleme raporu na karşı dava açılır mı?

Bu nedenle vergi tekniği raporlarına karşı dava açılamamakta, bu tür raporlara istinaden düzenlenen vergi inceleme raporları ya da takdir komisyonu kararları sonucunda düzenlenerek mükellefe tebliğ edilen vergi/ceza ihbarnamelerine karşı dava açılabilmektedir.

Vergi incelemesi sonuçlarına karşı başvurulabilecek yollardan dava açma süresi ne kadardır?

Uzlaşma sağlanamadığı durumlarda dava açma süresi geçmiş veya 15 günden az kalmış ise 15 gün içinde dava açma yoluna gidilebilir. Mükellef aynı zamanda dava açma süresi içinde VUK’un 376’ncı maddesinde düzenlenen cezalarda indirim hükümlerinden yararlanabilir.

Pişmanlık durumunda mükellefe ne kadar ceza verilir?

Ayrıca, söz konusu beyannamenin süresinde verilmemesinden dolayı da usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Pişmanlık ihlalinde ise, verilen beyanname kendiliğinden verilmiş sayılacağından vergi ziyaı cezası %50 oranında hesaplanacaktır.

Pişmanlıkla beyan ne demektir?

Pişmanlık ve ıslah, beyana dayanan vergilerde, vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin kanuna aykırı hareketlerini, vergi idaresine kendiliğinden haber vermeleri halinde, belli şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmemesini esas alan bir uygulamadır.

Usulsüzlük cezalarında uzlaşma var mı?

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamında olmayacaktır. Bununla birlikte, kesilen cezanın zamanında ödenmesi halinde usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yarısı tutarında indirim uygulanacaktır.