Veraset ve intikal vergisi hangi vergi dairesine verilir?

Beyanname nereye verilir? Veraset ve intikal vergisi beyannamesi, vefat edenin son ikametgâhının bulunduğu yerdeki vergi dairesine verilir. Vefat edenin ikametgâhı yabancı memlekette ise; Türkiye’deki son ikametgâhının bulunduğu yerdeki vergi dairesine verilir.

Aşağıdakilerden hangisi veraset ve intikal vergisinin konusuna girmez?

Ancak, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilerin Türkiye sınırları dışında bulunan mallarının, veraset yoluyla veya ivazsız bir şekilde Türkiye’de ikametgâhı olmayan yabancı şahıslara intikali bu verginin konusuna girmez.

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi nasıl doldurulur?

https://ivd.gib.gov.tr/Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi, mirasçılık belgesi (veraset İlamı) alındıktan sonra; İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) sayfasında yer alan “Veraset İşlemleri” kısmından elektronik ortamda (İnteraktif Vergi Dairesi şifreniz yok ise Kayıt Ol ekranından anında şifre alabilir ya da e- …

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi internetten verilir mi?

Beyannamenin vergi dairesine elden ya da posta yolu yanında elektronik ortamda verilmesi de artık mümkün olacak. Beyanname, veraset ilamı alındıktan sonra, İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) sayfasında yer alan “Veraset İşlemleri” kısmından elektronik ortamda teslim edilebilecek.

Veraset intikal beyannamesi nereden alınır?

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi, vefat etmiş durumda olan kişinin son ikametgâhının bulunduğu yerde olan vergi dairesine verilir. Vefat eden kişinin ikametgâhı yabancı bir memlekette ise; Türkiye’deki son ikametgâhının bulunmakta olduğu yerdeki vergi dairesine verilir.

Ölen kişinin beyannamesi nasıl verilir?

Ölenden intikal eden mal varlığı için tarha yetkili vergi dairesine elden/posta yoluyla ya da İnteraktif Vergi Dairesinden elektronik ortamda veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilir. Mirasçıların mükellefiyetiyle ilgili ve özellik arz eden diğer işlemleri yerine getirilir.

Veraset ve intikal vergisinde vergiyi doğuran olay nedir?

Veraset ve intikal vergisi uygulamasında vergiyi doğuran olay, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 2 nci maddesinde tanımı yapılan malların yukarıda belirtilen kişilere veraset yoluyla veya her ne şekilde olursa olsun ivazsız bir suretle intikal etmesidir. ile meydana gelmektedir.

Veraset ve intikal vergisinin mükellefi kimdir?

Veraset ve intikal vergisinin mükellefi, veraset yoluyla veya ivazsız (karşılıksız) bir suretle mal intikal eden gerçek ve tüzel kişilerdir. Gerçek kişiler insanlardır. Türk Medeni Kanununun 28 inci maddesine göre, kişilik, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar ve ölümle sona erer.

Veraset beyannamesi nasıl doldurulur?

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi kaç günde sonuçlanır?

Karşılıksız intikallere ilişkin veraset ve intikal vergisi beyannamesi, malların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen bir ay içinde verilir. Veraset ve intikal vergisine ilişkin mükellefiyetlerde tahakkuk işlemi yapmak için beyanname verme süresinin sonundan başlayarak 15 gün beklenir.

Intikal için tüm mirasçılar gerekli mi?

İntikal işlemleri için tüm mirasçıların yazılı onayına veya imzasına gerek yoktur. Mirasçılardan herhangi biri veraset ilamını alabileceği gibi, intikal için Tapu Sicil Müdürlüğü’ne de tek başına baş vurabilir.

Veraset ilamını aldıktan sonra ne yapmalıyım?

Veraset ilamını aldıktan sonra, veraset intikal işlemleri yapılabildiği gibi reddi miras işlemeleri de yapılabiliyor. Ancak mirasın reddedilmesi için bunun miras kaldıktan sonraki ilk 3 ay içinde beyan edilmesi gerekiyor. Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılıyor.