Veli çocuk adına dava açabilir mi?

Anne veya baba dışındaki bir kişinin çocukla velayet ilişkisi içerisinde bulunması söz konusu değildir. Veli, çocuk adına dava açar ve çocuğu görülen davalarda temsil eder. Veli, çocuğun üçüncü kişilerle gerçekleştireceği hukuki ilişkilerde çocuğu temsil etme hakkına ve yükümlülüğüne sahiptir.

Baba kizinin velayetini nasil alir?

Velayetin anne ve babadan alınabilmesi için yasal bir sebep bulunması gerekir. Belli hallerde hakim vasi(yasal temsilci) atanmasına hükmedebilir. Hakim vasi atanmasına gerek görmediği sürece kısıtlanan ergin çocuklar da anne babanın velayeti altında kalabilirler.

Bir baba çocuğunun velayetini nasıl alır?

Aldatmada çocuğun velayeti kime verilir 2020?

Çünkü aldatma olayı aynı zamanda taraflar arasında “haksız fiil” unsuru taşımaktadır. Dolayısıyla aldatan kadın durumunda müşterek çocuğun velayeti de ağır kusur bağlamında çoğunlukla babaya verilebilmektedir.

Çocuğun velayeti babaya nasıl verilir?

Sekiz yaş üzerindeki ortak çocukların görüşü velayet konusunda belirleyicidir. Çocuk Aile Mahkemesi tarafından babada kalacağı görüşüne sahip olursa velayet babaya verilir. Şayet bazı istisnai durumlar söz konusu olmuş olabilir. Örneğin anne vefat etmiş ise velayet babaya verilir.

Velayet ne zaman sona erer?

Çocuğun 18 yaşını doldurması ya da reşit sayılması ile sona erer. Çocuğun ana baba dışında bir kimseye evlatlık olarak verilmesi, velayetinin evlatlık olarak verilen kişiye geçmesine neden olur. Anne, baba ya da çocuğun ölümü neticesinde velayet sona erer.

Veli vasi olabilir mi?

Reşit olmayan küçüklerin normal şartlarda kanuni temsilcisi velidir. Ancak herhangi sebeple velisi bulunmayan çocuklara kanunen zorunlu olarak vasi atanır. Anne ve babası vefat eden çocuklara aile hukuku mevzuatı çerçevesinde vasi atanması bu kapsama girmektedir.

18 yaşından altı birine dava açabilir mi?

Kanuni düzenlemelerde görüldüğü üzere olağanüstü haller dışında, 18 yaşını doldurmamış çocukların fiil ve dava ehliyeti bulunmaz.