Vasıtasız vergiler nelerdir?

Görüldüğü üzere devletin vergi tahsilinde herhangi bir aracı yoktur, bu nedenle “vasıtasız vergi” olarak da isimlendirilebilir. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, veraset ve intikal vergisi gibi vergi kalemleri dolaysız vergilere örnek gösterilebilir.

Vergiler ne üzerinden alınır?

Vergi; devletin kişilerden ve kurumlardan kanunla belirlenen şekilde kamusal hizmetlerin yapılabilmesi amacıyla alınan paralardır. Vergi, diğer kamu kurumlarının ve devletin, kamu hizmetlerinin sağlanması için kişilerden ve kurumlardan zorunlu olarak alınan paralardır.

Özel vergi Hukukunda vergiler neye göre sınıflandırılır?

Bu ayırıma göre, verginin matrahını gelirin oluşturması gelir üzerinden alınan vergileri (gelir/kazanç vergileri), vergi matrahının servetin oluşturması servet üzerinden alınan vergileri (servet vergileri), verginin matrahını harcamaların oluşturması ise harcamalar üzerinden alınan vergileri (harcama vergileri) ortaya …

Dolaylı ve dolaysız vergiler nelerdir?

Vergi sistemleri çeşitli amaçlara hizmet eden vergilerden oluşmaktadır. Esas olarak gelir ve servet üzerinden alınan vergiler dolaysız, harcamalar üzerinden (mal ve hizmetler üzerinden) alınan vergiler ise, dolaylı vergiler olarak sınıflandırılmaktadır.

Toplanan vergiler nereye gidiyor?

100 liralık vergimizin 22 lirası sosyal güvenliğe, 18 lirası ise eğitime aktarılıyor. 9.90 liramız faiz ödemelerine giderken polisin üstlendiği güvenlik hizmetlerine 5.22 lira, askeri savunmaya ise 4.87 lira harcanıyor. TÜRKİYE dolaylı vergilerde dünyanın zirvesine oynuyor.

Vergi borcunu sona erdiren durumlar nelerdir?

Buna göre, vergi borcu aşağıdaki fiil veya durumların gerçekleşmesi ile ortadan kalkar veya son bulur:

  • Ödeme,
  • Zamanaşımı,
  • Terkin (Vergi borcunun silinmesi/ortadan kaldırılması),
  • Tahakkuktan vazgeçme,
  • Vergi hatalarını düzeltme ve reddiyat,
  • Uzlaşma,
  • Yargı kararı,
  • Ölüm nedeniyle mükellefiyetin sona ermesi,