Vasi tayin edilmek için gereken işlemler nelerdir?

b-GEREKLİ BELGELER:

 • Dilekçe.
 • T.C.Kimlik numarası beyanı
 • Engelli Sağlık Kurulu Raporu.
 • Gelir durumunu gösterir belge.
 • İki adet vesikalık fotoğraf.
 • Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti.
 • Engellinin vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı

Vasiliğe engel haller nelerdir?

Vasiliğe Engel Olan Sebepler Nelerdir?

 • Kısıtlılar,
 • Kamu hizmetinden yasaklılar veya haysiyetsiz hayat sürenler,
 • Menfaati kendisine vasi atanacak kişinin menfaati ile önemli ölçüde çatışanlar veya onunla. aralarında düşmanlık bulunanlar,
 • İlgili vesayet daireleri hâkimleri.

Vasi ne yapar ne yapamaz?

Vesayet dairelerinin yetkilerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla vasi, vesayet altındaki kişiyi bütün hukukî işlemlerinde temsil eder. Vesayet altındaki kişi adına kefil olmak, vakıf kurmak ve önemli bağışlarda bulunmak yasaktır.

Vasilik davası kaç para?

Bu fiyat tarifesi kesinlik arz etmemekle birlikte dava ve işlerde esas alınmaktadır. 2019 yılında belirlenmiş vasi davası olarak bilinen kayyım atanması davaları ile vesayet davasında avukatlık ücreti 6.100,00 TL olarak belirlenmiştir.

Vasilik almak için ne yapmalı?

Vasilik Davası hasımsız olarak Sulh hukuk mahkemesine açılır. Vasilik Davası görülürken, nüfus kayıtları talep edilir, Vesayet altına alınacak kişi ve şahitler dinlenir. Vasi altına alınacak kişi için sağlık raporu alınır. Dava sonunda kişinin kısıtlanmasına ve kendisine vasi atanmasına karar verilir.

Vasi tayin edilen biri mal satabilir mi?

Taşınmazların Durumu: Vasi ev satabilir mi? Medeni Kanunu m.444, vesayet altındaki kişilerin taşınmazlarının satışını, vesayet altındaki kişinin menfaatinin zorunlu kıldığı hallerde bir tamamlayıcı olgu olarak vesayet makamının iznine bağlamıştır. Satışın öncelikle vesayet altındaki kişinin menfaatine olması gerekir.

408 madde nedir?

Madde 408 – (6462 sayılı ve 25.04

Vasi tayin edilen kişi satış yapabilir mi?

Vesayet süresi ne kadardır?

Vasi, kural olarak iki yıl için atanır. Vesayet makamı vasiliğin uzatılması talebi üzerine, vasilik süresini her defasında ikişer yıl uzatabilir. Dört yıl dolunca vasi, vasilikten kaçınma hakkını kullanabilir.