Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs kimler başvurabilir?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından …

Mal beyanı için nereye başvurulur?

Mal bildirimleri nereye verilir? Mal bildiriminin verileceği merciler şunlardır: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu üyeleri için, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı. b) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel için, özlük işleri ile ilgili birimler.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs ücreti ne kadar?

2021-2022 eğitim yılında VGM burs miktarlarında artış yapıldı. Bu artış ile ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlendi.11 saat önce

VGM bursu ne kadar 2021?

2021-2022 VGM ÜNİVERSİTE BURSU NE KADAR? 2021-2022 eğitim yılı burs miktarları; ortaöğrenim için aylık 100,00 TL, yükseköğrenim aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlendi.2 gün önce

2022 kyk bursu ne kadar?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

Mal bildiriminde neler bildirilir?

Bildirimlerde; eşleri ile velayeti altındaki ergin olmayan yani onsekiz yaşını doldurmayan çocuklarının taşınmaz malları ile net aylık tutarının beş katını geçen taşınır mallar, hak, gelir, alacak ve borçlarını bildirirler.

Mal bildirimi geç yapılırsa ne olur?

Zamanında mal bildiriminde bulunma bulunmayan memurlar için belirlenmiş cezalar bulunmaktadır. Bu husus, 3628 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesinde bahsedilmiştir. Zamanında mal beyanı vermeyen kişiler ise 657 sayılı Kanun’un 125’inci maddesine göre Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası uygun görülmüştür.

Vgm bursu ne kadar 2021?