Uzun donem ikamet izni nasıl yapılır?

Uzun Dönem İkamet İzni Şartları Nedir?

 1. Kesintisiz olarak ikamet izniyle en az sekiz yıl Türkiye yaşamış olmak.
 2. Kendisi ve birlikte yaşadığı ailesinin geçimini sağlayabilecek yeterlilikte, düzenli bir gelire sahip olmak.
 3. Son üç yıl içinde herhangi bir sosyal yardım almamış olmak.

Aile ikamet izni nasıl alınır?

Aile İkamet İzni İçin İstenen Belgeler

 1. İkamet İzni Formu;
 2. Pasaportun aslı ve fotokopisi;
 3. 4 Adet fotoğraf;
 4. Evlilik Cüzdanı;
 5. Destekleyici eşin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi;
 6. Destekleyicinin eşi;
 7. Sağlık sigortası (Tüm aile fertlerini kapsayacak şekilde olmalı);
 8. Destekleyicinin gelir düzeyini gösteren belge;

Ikamet uzatma harcı ne kadar?

31 Aralık 2019 tarihinde ve 30995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün genel tebliği ile belirlenmiş olan 01.01

Aile ikamet izni kaç günde çıkar?

İkamet izni başvuruları, başvurunun işleme alınmasından itibaren en geç doksan gün içinde sonuçlandırılır. Doksan günlük süre, bilgi ve belgelerin tam olarak yetkili makama teslim edildiği tarihten başlar. Sürenin uzaması halinde yabancıya bilgi verilir.

Uzun dönem ikamet izni nereden alınır?

Uzun dönem ikamet izninin iptali valilikler tarafından yerine getirilir. İptal edilen uzun dönem ikamet izinleri için tekrar başvurular yurt dışında konsolosluklara, yurt içinde ise yabancının bulunduğu ildeki valiliğe bizzat ya da Genel Müdürlüğümüzce belirlenen başvuru usulüne göre yapılmaktadır.

Süresiz ikamet izni nedir?

Türkiye’ de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet (oturum) izni ile kalmış olan ya da Göç Politikaları Kurulunun belirlediği şartlara uyan yabancılara, bakanlığın onayıyla valilikler tarafından süresiz ikamet (oturma) izni verilir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Uzun Dönem İkamet (oturum) İzni olarak verilir.

Aile ikametini kimler alabilir?

Aile ikamet izni kimlere verilebilir? Türk vatandaşlarının veya ikamet izinlerinden birisine sahip olan yabancılar ile mültecilerin ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin; Yabancı eşine (Birden fazla eşi olması halinde eşlerden yalnızca birine aile ikamet izni düzenlenebilir.

Oturma izni nasıl alınır?

Oturma izni, yabancının ikamet edeceği ilde yer alan Göç İdareleri’ne başvurularak alınır. Başvurular uzman danışmanlarımız tarafından online ortamda yapılır. Randevu belgesi ve diğer gerekli belgeler hazırlanır ve yabancı randevu günü belgelerini Göç İdaresi memuruna teslim eder.

Ikamet harcı ne kadar 2021?

İkamet kartınız için idare ücreti ödemelisiniz. Bu ücret 2021 yılı için 125,00 TL’dir.

Ikamet harç bedeli nasıl ödenir?

Bu kapsamda, e-ikamet başvurusu sonrası üretilen tahakkuk numarası ile 9233 kodlu- Göç İdaresi İkamet Harcı ve 9207kodlu-İkametgâh Tezkeresi Defter Satış Bedeli Gelir İdaresi Başkanlığı İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr) üzerinden ödenebilecektir.