Üzüm bağı ne zaman sulanır?

Araştırmalara göre yeni dikim yapılan bağlarda senede 2 ile 3 sefer sulama yapıldığı saptanmıştır. Bağlarda çiçeklenmenin hemen sonrasında ve tanelere ben düşme başlangıcında sulamaya özellikle dikkat etmek gerekir. Kurutmalık ve şaraplık bağlarda ise meyvenin olgunlaşmasından 3-4 hafta önce sulama kesilmelidir.

Bağlarda bordo bulamacı ne zaman uygulanır?

Bordo bulamacı, meyve ağaçlarına sonbaharda yaprakların dörtte üçü veya tamamı döküldüğünde %2’lik doz ile uygulanıyor. İlkbaharda uygulanacağında ise gözler uyanmadan 1 hafta kadar önce %1-1.5’luk doz yeterli görülüyor. Uyanmaya başlayan bağlarda, sürgün boyları bir karışa ulaştığında bordo bulamacı atılabiliyor.

Bağlarda kurşuni küf ilacı ne zaman atılır?

Kimyasal mücadeleye üzümlerin olgunlaşmaya başlamasından hemen önce başlanılması tavsiye edilmektedir. Syngenta Kurşuni Küf (Botrytis cinerea Pers.) ile mücadele programında Switch 62,5 WG ile en etkili ve güvenli koruma sağlamanıza yardımcı olmaktadır.

Üzümde çürüme neden olur?

Bağ Salkım Güvesi (Harab, kurtlanma, çürüme) : Bağlarda çiçek, koruk ve olgun tanelerde zarar yapar. Üzümün zarar görmesi sonucu akan tatlımsı sıvı üzerine çürütücü mantarlar kolayca yerleşerek salkımların çürümesine sebep olur. Bu hastalık ve zararlı ile mücadeleyi zamanında yapmak gerekir.

Asma ne sıklıkla sulanır?

FAO’ya göre, asmanın büyüme mevsimi boyunca toplam 500-1200 mm arasında suya ihtiyacı vardır. Genel olarak, şaraplık çeşitlerin sofralık çeşitlerden daha az suya ihtiyacı vardır. Ancak, bunlar genel kurallardır ve kapsamlı bir araştırma yapmadığınız sürece bunları uygulamanız tavsiye edilmez.

Bag ne zaman sulanır?

İyi odunlaşan sürgünler ise düşük kış sıcaklıklarına daha iyi dayanırlar. Bu nedenle hasattan sonra da gerektikçe bağlar sulanmalıdır. Özellikle sıcak ve kurak bölgelerde yetişen ve Haziran-Temmuz aylarında hasat edilen sofralık üzümlerde asma hasattan sonra en az bir veya birkaç defa sulanmalıdır.

Üzüm bağına kükürt ne zaman atılır?

1. İlaçlama: Çiçekten önce, sürgünler 20-40 cm boylanınca, saf kükürt’ten dekara 1,5-2 kg veya 3-4 kg bağ kükürdü kullanılır. 2. İlaçlama: Çiçeklenmenin sonunda salkımlar tane bağladığı zaman saf kükürt’ten dekara 3-4 kg veya 6-8 kg bağ kükürdü kullanılır.

Bordo bulamacı meyve ağaçlarına ne zaman atılır?

Özellikle sonbahar (yaprakların 3/4’ü yada tamamı döküldüğünde %2 dozda) ve ilkbaharda (gözler uyanmadan 1 hafta önce %1-1,5 dozda) meyve ağaçlarına bordo bulamacı uygulandığında ertesi yıl çıkabilecek potansiyel olarak bulunan pek çok hastalığa karşı etkili ve ekonomik bir mücadele ilacı olmaktadır.

Üzüm asmasına ne zaman ilaç atılır?

üzüm bağlarının ilaçlanması nda asmalar çiçeklenmeden, çiçeklenme sonrasında ve taneler tatlanınca gibi dönemlerde ilaçlama yapılmaktadır. Ayrıca bu ilaçlamalar sırasında kullanılan ilaç da çok önemlidir. Özellikle taneler tatlanıncaya kadar on beş gün ara ile ilaçlama yapılır.

Topas üzüm ilacı ne zaman kullanılır?

Bağ Küllemesi : 1.Uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde, 2.Uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde, 3.Uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,, 4 ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamada kullanılan ilacın etki …

Külleme hastalığına ne iyi gelir?

Sistemik etkili fungisitler külleme için iyi bir seçenektir. Bayfidan ve Calixin bunlardan bazılarıdır. Bunların haricinde kontak etkili ilaçlardan da yararlanabilirsiniz. Bunlar çoğunlukla kükürt içerikli ilaçlardır ve külleme hastalığı tedavisinde önemli rol oynarlar.

Külleme hastalığı neden olur?

Bitkilerde külleme hastalığı neden olur? Külleme hastalığı kuraklıktan, havasızlıktan, düşük güneş teması veya nemden dolayı artabiliyor. Rüzgarla, çiftçilerin kıyafetlerindeki bulaşık mantarla, yağmurla bulaşabilen haftalık, mantarların uygun ortamı bularak ekinlere tutunması sonucu başlıyor.