Üstün özel yetenekli çocukların gelişim özellikleri hangi alanlardadır?

Üstün yetenekli çocukların erken dönemlerinde gözlenen özellikler: • Bebeklikte olağan dışı ataklık • Uzun dikkat süresi • Geniş hayal ve imgeleme gücü • Uykuya daha az ihtiyaç duyma, enerjik olma • Gelişimsel dönüm noktalarına daha hızlı ilerleme • Keskin gözlem yapma • Aşırı merak duyma • Güçlü bellek • Erken ve …

Parlak Zeka Kaç IQ?

“125 IQ puanı ‘parlak’ demektir. 130 puan olsaydı üstün zekalı olurdu.” Teknik olarak cevap doğru. Çünkü ülkemizde ve dünyada, 130 ve üstü puan alan çocuklar üstün zekalı kabul ediliyor.

Üstün zekalı öğrencilerin Tanılanmasında ne tür yöntemler etkili olur?

Oysa üstün zekâ ve yeteneğin tanılanmasında IQ testlerinden alınan puanlar tek başına yeterli olmayabilir. Tanılama çok boyutlu yapılmalıdır. Üstün yeteneklilik, gözlem, derecelendirme ölçeği, kontrol listesi ve standardize testler gibi pek çok aracın kullanılmasıyla yapılmalıdır.

Bir çocuğun yetenekleri nelerdir?

Üstün yetenekli çocukların erken dönemlerinde gözlenen özellikleri:

 • Bebeklikte olağan dışı ataklık.
 • Uzun dikkat süresi.
 • Geniş hayal ve imgeleme gücü
 • Uykuya daha az ihtiyaç duyma, enerjik olma.
 • Gelişimsel dönüm noktalarına daha hızlı ilerleme.
 • Keskin gözlem yapma.
 • Aşırı merak duyma.
 • Güçlü bellek.

Üstün zekâ belirtileri nelerdir?

Üstün Zekâlı Çocukların Belirtileri

 • Mükemmel uzun süreli bellek,
 • Geniş sözcük dağarcığı,
 • Okuduğunu anlama başarısı,
 • Matematiksel akıl yürütme başarısı,
 • Tartışmalarda gelişmiş sözel beceriler sergileme,
 • Bilgisayar kullanmada beceriklilik,
 • Daha güç işlerde daha başarılı olma,
 • Karmaşıklığı çözebilme,

139 IQ ne demek?

Ortalama 100 olarak kabul edildiği için 100’ün üzeri ortalama üstü, 100’ün altı ortalamanın altı olarak kabul edilir. 70 IQ’nun altı zihinsel engelli olarak kabul edilir. 160 IQ’nun üstü ise genelde dahi olarak kabul edilir. Nüfusun çok küçük bir yüzdesi 140 ve üzeri IQ puanına sahiptir.

Üstün Zekalılar hangi okula gider?

Üstün zekâlı ve yetenekli çocuklar; 6660 sayılı yasa, ilköğretimde sınıf atlatma, kaynaştırma ve bilim-sanat merkezinden, ortaöğretimde ise Özel TEV İnanç Türkeş Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden yararlanmaktadırlar.

Zeka oranını belirlemek için ülkemizde en çok hangi test kullanılmaktadır?

Ülkemizde üstün zekâlı öğrencileri belirlemek amacıyla bakanlıkça belirlenip sıklıkla uygulanan test WISC-R testidir.

126 IQ iyi mi?

118 veya üzeri bir puan ortalamanın üzerinde kabul edilir. 127 veya daha yüksek bir puan, yüksek bir IQ’ya işaret eder.