Üstten ders almak için ortalama kaç olmalı?

Üstten ders alabilmek için not ortalamasının en az 3 olması gereklidir ve en fazla üç ders alınabilir.

Mezun olmak için kaç kredi gerekir?

Genel olaraksa mezuniyet için ön lisansta toplam 120 AKTS, lisansta 240 AKTS, tezsiz yüksek lisansta 60 AKTS, tezli yüksek lisansta 120 AKTS ve doktorada 240 AKTS başarılması gereklidir.

1 kredi kaç AKTS dir?

* AKTS’de bir akademik yıllık (iki dönem) eğitime 60 kredi, bir dönemlik (yarıyıl veya sömestre) eğitime ise 30 kredi verilir. * 1 akademik yılda 3 dönem uygulaması bulunan kurumlarda, her bir dönem için 20 AKTS kredisi verilir. * Öğrenciler, dört yıllık eğitim sonunda toplam 240 AKTS kredisi toplayarak mezun olur.

Bir dönemde en az kaç AKTS alınabilir?

(7) Birinci yarıyıl öğrencileri hariç, alınabilecek dersi olan öğrenciler her dönemde en az 20 AKTS’lik ders seçmek zorundadır. (8) Öğrencinin, bir yarıyıldaki ders yükü, 30 AKTS; bir yıldaki ders yükü ise 60 AKTS’dir.

AÖF Bir dönemde en fazla kaç kredilik ders alınabilir?

Her iki durumda da öğrenci, bir yarıyılda en fazla 45 AKTS kredilik ders alabilir. Ancak öğrenci yaz okulunda en fazla 5 ders alabilir. Herhangi bir dönem sonunda tekrar edilen ders bulunması durumunda bu dersten alınan en son not ve kredisi dikkate alınır.

1 sınıf öğrencileri üstten ders alabilir mi?

1 – Birinci sınıf öğrencileri müfredatında yer alan birinci sınıf derslerinden yükümlüdür. Birinci sınıf öğrencileri üst sınıftan ders alamaz. 2 – Genel not ortalaması 1.80’nin altında olup tekrar durumunda olan öğrenciler yeni bir ders alamaz.

Üstten ders almak için ne yapmalıyız?

Üstten ders alabilmek için GANO’nuz (Genel Akademik Not Ortalaması) oluşmalıdır. Üniversiteden üniversiteye değişmekle birlikte, genellikle GANO 4 üzerinden en az 3.00 olmalıdır. Üniversitedeki ikinci döneminizle birlikte, ortalama şartınızı sağlıyorsanız, açılan derslerden önkoşullu olmayanları üstten alabilirsiniz.

1 kredi kaç saat?

1 kredi = 30 saatlik iş yüküne karşılık geldiğine göre, 150 saat iş yükü olarak elde edilen dersin kredisi 150/30= 5 AKTS’dir.