Uşak Üniversitesi Not Sistemi Nedir?

Ön lisans öğrencileri ikinci yarıyıl sonunda, lisans öğrencileri ise dördüncü yarıyıl sonunda 1.75 genel not ortalamasını tutturmak zorundadırlar. Ortalamayı sağlayamayan öğrenciler ortalamayı tutturana kadar üst yarıyıldan ders alamazlar.

Tek ders sınavına kimler girebilir Uşak Üniversitesi?

Öğrenci mezun olabilmek için, devam koşulunu yerine getirmiş olduğu tek dersten başarısız olan öğrencilere, dilekçe ile başvurmaları halinde bir defaya mahsus olmak üzere tek ders sınavı hakkı verilir. Dilekçe ile müracaat edip sınava girmeyen öğrenci Tek Ders Sınav hakkını kullanmış sayılır.

Uşak Üniversitesi diploma nasıl alınır?

“Bize Katıl Menüsünden yeni kayıt oluşturmanız gerekmektedir. Öğrenci kimlik kartı ve nüfus kimliğinizle birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının “Diploma Servisine” giderek Diplomanızı teslim alabilirsiniz. Diploma Servisi Güzel Sanatlar Fakültesi Zemin Katta ÖSYM Bürosunun yanındadır.

Uşak Üni online mı?

Uşak Üniversitesi. Değerli öğrencilerimiz, 2020 – 2021 öğretim yılı güz döneminde uzaktan eğitim süreçlerinin yürütüleceği sistem olan https://online.usak.edu.tr öğrenme yönetim sistemi faaliyete geçmiştir.

Uşak Üniversitesi geçme notu kaç?

(2) Bağıl değerlendirme sonucunda bir dersten başarısız olan öğrenci bütünleme sınavına girebilir. Ancak bu öğrencinin not değerlendirilmesi mutlak sisteme göre yapılır. Geçme notu yüz üzerinden 60 (CC) olarak değerlendirilir. (3) Her ders için en az bir ara sınav ve bir yarıyıl/yılsonu sınavı yapılır.

Uşak Üniversitesi Devam zorunluluğu var mı?

✔️ Uşak Üniversitesi, bahar yarıyılında bazı istisnalar dışında ‘uzaktan eğitime’ devam edileceğini, derslerde %60 devam zorunluluğu bulunduğunu açıkladı.

Uşak Üniversitesi Onur Belgesi nasıl alınır?

MADDE 26 – (1) İlgili komisyonca mezuniyetlerine karar verilen, disiplin cezası almamış, mezuniyet genel not ortalaması 3.50 ile 4.00 arasında olan öğrencilere üstün onur belgesi; 3.00 ile 3.49 arasında olan öğrencilere onur belgesi verilir.

Diploma ne zaman hazır olur?

Diplomalar, öğrencinin mezun olduğu tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde hazırlanır. Diploması hazır olan öğrencilerin okulunun Birim Öğrenci İşlerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Diplomalar şahsın kendisine ya da noter vekâleti ile üçüncü şahıslara verilir.

Uşak Üniversitesi dersler online mı?

Ortak Zorunlu Dersler vize ve final sınavları Uşak Üniversitesi Senatosunun aldığı karar doğrultusunda online (çevrimiçi) olarak yapılacaktır. Online sınavın saati ve nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin yönergeler ilerleyen günlerde iletilecektir. Tüm öğrencilerimize duyurulur.

Uşak Üniversite ne zaman açılacak?

(Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri Hariç) Uşak Üniversitesi güz dönemi dersleri 20 Eylül günü başlayacak ve 31 Aralık günü sona erecektir. Bahar dönemi dersleri 21 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 10 Haziran günü sona erecektir.

Uşak Üniversitesi kaç AKTS ile mezun olunur?

(5) Yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde yer alan beşinci düzey önlisans için, asgari 120 kredi (AKTS); altıncı düzey lisans için, 240 kredi (AKTS); yedinci düzey yüksek lisans için, asgari 90 kredi (AKTS) ve sekizinci düzey doktora için asgari 180 kredi (AKTS) esas alınır.

Yükseltmeye alınan derste devam zorunluluğu var mı?

(4) Genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler, daha önce aldıkları ve başarılı oldukları dersleri o derslerin verildiği yarıyılda tekrar alabilirler. Ancak bu durumda, öğrenci- lerin derse kayıt yaptırmaları şarttır. Başarılı olunan dersin tekrarında devam şartı aranmaz.