Ürün karakteristikleri nelerdir?

Ürün özellikleri, adından da anlaşılacağı gibi ürünün teknik olarak sahip olduğu özellikleri kapsamaktadır. Üretim materyali, boyutu, rengi gibi karakteristik özelliklerini belirleyen, donanımsal veya duruma göre yazılımsal teknik özelliklerden oluşur.

Ürün bilgisinin önemi nedir?

Ürünün özelliklerini anlatmak, aynı zamanda müşteriye ürünün faydasını da belirttiğinizde ancak işe yarar. Burada önemli bir nokta daha var. Sunduğunuz ürün bilgisi ve fayda aynı zamanda sizin mesleki uzmanlığınız ile ilgili olarak müşterinizde bir kanaat oluşturur. Size ve işletmenize güven duymasını sağlar.

Gerçek ürün nedir?

Gerçek ürün Asıl ürün, kendisine bağlı benzersiz markalaşma, tasarım ve ambalaj dahil olmak üzere satılık öğedir. Asıl ürün ve özellikleri, tüketicilerin üründen istedikleri temel ürün beklentilerini karşılamalıdır.

Ürün faydası nedir?

Algılanan ürün faydası, ürün veya hizmetin sağladığı belirli işlevlerin veya özelliklerin kullanımı sonucunda, tüketicinin elde etmiş olduğu algılanan kazanç olarak tanımlanıyor. Ürün veya hizmet tarafından gerçekleştirilen işlev, yani üründen sağlanacak olan temel fayda, fonksiyonel fayda kavramı ile açıklanıyor.

Ürün tasarımında gereklilikler nelerdir?

Ürün Tasarımındaki Aşamalar

  • Fikir Geliştirme.
  • Seçme-Değerlendirme.
  • Ön Tasarım ve Test.
  • 4.Son Tasarım.

Kaliteli bir ürünün özellikleri nelerdir?

Boyut, ağırlık, hacim, dayanıklılık gibi fiziksel nitelikler ile renk, koku, görünüş gibi estetik özellikler bir mamulün tasarım kalitesini belirler. Ayrıca tasarım aşamasında mamulün, kullanım kolaylığı, güvenliği, ömrü ve bakım periyotları gibi çeşitli faktörler de göz önüne alınmalıdır.

Ürün bilgisi ne demek?

Ürün bilgisi, satış temsilcileri sattıkları ürünü tam olarak anladıkları zaman faaliyete geçer. Satış temsilcileri, bir ürünün özelliklerini ve faydalarını müşterinin bakış açısından anlamalıdır, böylece satışa yön veren daha ilgi çekici konuşmalar yapabilirler.

Ürün ne anlama gelir?

Ürün, yetiştirilen, yapılan ve bir yerden diğer bir yere taşınan şekillendirilmiş ticari eşyadır. Zirai, teknik üretim işlemi sonunda elde edilen bir ürün ayrıca pazarlanmak, kullanılmak üzere ticari gayelerle nakledilir. İnsan gücünün bir hizmet olarak belirli işlerde kullanılması da ürün olarak kabul edilebilir.

Asıl öz ürün nedir?

İlk bölüme “Öz Ürün” diyoruz. Öz ürün, ürünün kullanıcılar sağladığı faydadır. Her tüketici satın aldığı üründen bir fayda beklemektedir. Faydası olmayan veya faydası net bir şekilde tüketiciye anlatılamayan ürünlerin, tüketiciler tarafından satın alınması mümkün değildir ya da satın alınması tesadüflere bağlıdır.

Somut ürün ne demektir?

Somut Ürünler: Asıl malı tamamlayıcı kalite, şekil, marka, ambalaj gibi niteliklerden meydana gelir. Zenginleştirilmiş Ürünler: Mamullerle birlikte sunulan ek yarar ve hizmetlerdir. Garanti, bakım-onarım, nakliye gibi…

Ürün tasarım sürecini neler etkiler?

Ürün tasarımını gerektiren faktörler; – Tüketicilerin zevk ve tercihlerindeki gelişmeler, – İşletmenin pazardaki konumu, – Teknolojik gelişmeler, – İşletmenin kalite politikası, – İşletmenin yeni bir ürün geliştirme durumu, – Rakiplerin durumudur.