Üniversite öğrenim hakkı kaç yıl?

YÖK’ün yeni çalışmasına göre ise “üniversiteden atılma” düzenlemesi, halen üzerinde çalışılan 2547 sayılı yeni YÖK Yasası ile yeniden yürürlüğe girecek. Buna göre, yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilere öğrenimlerini tamamlamak için önlisansta en fazla 4, lisansta 7 yıl süre tanınacak.

Lisans Programı kaç yılda bitmeli?

MADDE 8 – (1) Öğrenciler, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi …

2 yıllık üniversite kaç dönem?

(1) Normal eğitim öğretim süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, ön lisans programları için iki yıl (dört yarıyıl); lisans programları için dört yıl (sekiz yarıyıl); Tıp Fakültesi için altı yıl (on iki yarıyıl)’dır.

Hazırlık 7 yıla dahil mi?

– Hazırlık eğitim süresi azami 2 yıl olacak. Ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ve YÖK’ün onayıyla 4 yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücreti ödenmemesi, kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilecek. – Hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilmeyecek.

Azami öğrenim süresine hazırlık dahil mi?

öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez.

4 yillik universite kac donem?

öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.

Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler ne demek?

öğrenim süresi iki yıl olan diploma programlarının dört, öğrenim süresi dört yıl olan diploma programlarının yedi, öğrenim süresi beş yıl olanların sekiz ve öğrenim süresi altı yıl olanların dokuz yıl olan süredir.

Üniversiteye devam etmeyince kayıt silinir mi?

YÖK Başkanı prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ın özel talimatıyla başlatılan çalışmaya göre, kayıt yenilemeyen öğrencilerin kaydı silinmeyecek, dondurulacak. Öğrenci aradan ne kadar zaman geçerse geçsin okuluna dönebilecek.