Üniversite mezuniyet diploması ne zaman verilir?

Final Sınavları sonunda mezun olan öğrencilerimiz diplomalarını mezuniyet töreninden sonra; bütünleme, tek ders, yaz okulu sınavları sonunda mezun olan öğrencilerimiz İlişik kesme işlemlerini yaptıktan sonra ve sistemden mezun edildikten 2 (İki) hafta sonra Öğrenci İşleri Birimine müracaat etmesi halinde diplomalarını …

Mezun olan öğrenciye ait diploma üzerinde hangi bilgiler yer alır?

b) Diplomanın arka yüzünde;

 • Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası/Yabancı Uyruklular için Pasaport Numarası,
 • Diploma numarası,
 • Üniversiteye kayıt tarihi,
 • Eğitim dili,
 • Ağırlıklı genel not ortalaması,
 • Mezuniyet tarihi,
 • Mezuniyet Dönemi,
 • Diploma düzenleme tarihi,

Üniversite diploması hangi birimden alınır?

2014 yılı ve sonrasında mezun olduysanız, geçici mezuniyet belgesi ve öğrenci kimlik kartınız ile birlikte; daha eski yıllarda mezun olmuş iseniz sadece nüfus cüzdanınız ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı diploma birimine müracaat etmeniz halinde diplomanızı alabilirsiniz.

Mezuniyet töreninde diploma verilir mi?

Mezuniyet töreni, bir diploma, akademik unvan veya bazen bununla ilişkili olan ve öğrencilerin mezun olduğu bir törendir. Mezuniyet tarihi genellikle mezun günü olarak adlandırılır. Mezun töreninin kendisi de diploma töreni, toplantı veya davet etme töreni olarak adlandırılır.

Üniversite diploması nasıl alınır?

Diploma alabilmeniz için, ilk önce Okulunuz öğrenci işlerinden ilişik kesip İLİŞİK KESME BELGESİNİ almalısınız. İlişik kesme belgesini aldıktan sonra 3 farklı şekilde diplomanızı alabilirsiniz. 1) İlişik kesme belgesini şahsen diploma bürosuna getirerek diplomanızı alabilirsiniz.

Üniversite diploma kargo ile gönderilir mi?

Vekaletnamede vekil olan kişinin İTÜ tarafından düzenlenmiş olan diplomayı almaya yetkili kılındığının belirtilmesi gerekmektedir. Diplomam bana kargo ile gönderilebilir mi? Diploma posta veya kargo ile gönderilmez.

Diplomalar ne zaman verilecek?

Diplomalar, öğrencinin mezun olduğu tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde hazırlanır. Diploması hazır olan öğrencilerin okulunun Birim Öğrenci İşlerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Diplomalar şahsın kendisine ya da noter vekâleti ile üçüncü şahıslara verilir.

Diplomada hangi bilgiler yazar?

Diplomanın ön yüzünde, öğrencinin adı-soyadı, öğrenim gördüğü fakülte / yüksekokul veya enstitünün adı, bölüm, anabilim / anasanat dalının adı (bilim dalı/alan adı), diploma numarası, eğitim-öğrenim süresi, öğretim programı, öğrenim gördüğü düzeyin derecesi ve mezuniyet tarihi bulunur.

Mezuniyet töreninde ne olur?

Mezuniyet töreni Fikirleri

 • Tiffany sandalye veya Napolyon sandalye,
 • Ses sitemi ve Işık sistemi,
 • Podyum ve sahne,
 • Kokteyl masaları ve kokteyl ikramları,
 • Kırmızı halılar ve protokol,
 • Volkan gösterisi,
 • Balon süsleme,
 • Konfeti gösterisi,

Üniversite diploması ücretli mi?

Noter onaylı Üniversite diploması fiyatı 500 TL dir. Noter onaysız üniversite diploması fiyatı 400 TL dir.

Üniversite diploma ücreti ne kadar?

Diploma almak için ne gerekli?

– Başkasının adına geçici mezuniyet belgesi ve diploma alabilmek için, öğrencinin noterden vekalet vermesi, öğrencinin öğrenci kimlik kartını, eğer okuldan sağlık karnesi almışsa sağlık karnesini, vekaletnamenin aslını ve geçici mezuniyet belgesi veya diplomayı alacak kişinin de nüfus cüzdanının fotokopisini getirmesi …