Ücretsiz doğum izni 2 ay alınabilir mi?

Ücretsiz İzin: Örneğin doğum raporundan sonra 4 ay çalışmış bir kişi, isterse sonraki 2 ay ücretsiz doğum iznini kullanabilir. Ücretsiz doğum izninin, analık istirahat raporu bitiminden itibaren 6 aya kadar, yani 6 ay içinde kullanılması gerekmektedir. Bu süre sonunda izin hakkı ortadan kalkar.

Doğum sonrası kaç gün rapor aldınız?

Yasada bu konuya ilişkin bir süre sınırlaması getirilmemiştir. Analık raporu ile hastalık raporunu birbirine karıştırmamak gerekir. Genel olarak tek hekim raporu ile 10 güne kadar istirahat verilebilmektedir.

Ücretsiz doğum izni ne zaman başlar?

Analık izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri hâlinde birinci doğumda altmış gün, ikinci doğumda yüz yirmi gün, sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün süreyle …

Gebelik izni ve izinin özellikleri nelerdir?

Doğum izni iş kanunu uyarınca; doğumdan önce sekiz hafta ve doğumdan sonra sekiz hafta olan doğum izni süresi özel sektördeki kadın işçiler için de geçerlidir. Özel sektör çalışanı kadınlar doğum sonrası dilerlerse altı ay ücretsiz izin haklarını da kullanabilir.

Ücretsiz doğum izni çalışma süresinden sayılır mı?

Doğum nedeniyle olduğunu değerlendirdiğimiz ücretsiz izin sürenizi Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ederek borçlanma yaparsanız emeklilik için aranılan hizmet süresine ilave edilir. Borçlanma yapılacak süre ise intibak işleminden ayrı olarak emeklilik hizmet süresine eklenir.

Ücretsiz doğum izni kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır mı?

Ancak, çalışanın rızası ya da talebine bağlı olarak işverenin rızasıyla belli bir süreyle sınırlı olmak üzere ücretsiz izin kullandırılması söz konusu olabiliyor. Bu nedenle de çalışanın ücretsiz izinde bulunduğu süreler kıdem tazminatına esas alınacak kıdem süresinin hesabında dikkate alınmıyor.

Rapor bitiminde göreve başlamadan rapor alınır mı?

Bu sebeple, memura verilen tek hekim raporunda kontrol muayenesinin yapılacağının belirtilmemesi ve rapor süresi bitiminde memurun aynı hastalığının devam etmesi veya farklı bir hastalığa yakalanması halinde göreve başlamadan tek hekim raporu alınmasının mümkün olduğu değerlendirilmektedir.

Başka ilden alınan heyet rapor geçerli mi?

3- Mezkur Yönetmelikte belirtilen istisnalar saklı kalmak üzere hafta sonu tatili, ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile genel tatil günlerini takip eden günün mesai saatleri içinde memuriyet mahalli dışından(il dışından veya yurt dışından) alınan hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilmesi mümkün …

Doğum yapan memura doğum izni bitiminden itibaren ne kadar süre ücretsiz izin verilebilir?

B) Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.” hükmü yer almaktadır.

Memurlarda doğumdan sonra ücretsiz izin ne zaman başlar?

* Kadın memurların hamile kalmaları sonrasında yapacakları izin yasalara göre doğumdan 8 hafta önce başlar. Toplamda 16 hafta izin yapacak olan kadın memurlar geri kalan iznini doğum sonrasında kullanır.

Analık raporu kaç gün?

Kadın işçiye verilen bu hak; İlk doğum için 60 gün, 2. doğum için 120 gün, Sonraki doğumlarda 180 gün olacak şekilde tanınır. Buna göre 4857 sayılı kanunun 74. maddesi şu şekilde: “… Kadın çalışanların doğum öncesi ve sonrası 8’er hafta, toplamda ise 16 hafta boyunca çalıştırılmamaları gerekir…”

Baba doğum iznini istediği zaman kullanabilir mi?

Babalık izni, erkek memur veya işçinin eşinin doğum yapması ile başlar. Yani babalık izni, erkek memurun veya erkek işçinin eşi doğum yaptığı zaman kullanılabilir. Doğum öncesinde ise babalık izni kullanılması söz konusu değildir. Duruma göre başka izinler söz konusu olabilmektedir.