Türkiyede evlenen Alman vatandasi nasil Bosanabilir?

Türkiye’ de evlenen kimseler yurtdışına yerleşmeleri neticesinde boşanma kararı aldıklarında, tarafların ikisinin de T.C. vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın bulundukları ülkede boşandıkları ve boşanabilecekleri görülmektedir. Boşanmanın tanınması ve tenfizi davası açmaksızın tekrar evlenmeniz mümkün değildir.

Almanyada nasil evlenebilirim?

Almanya’da resmi olarak evli sayılmak için resmi nikâhınızın olması gerekir. Hıristiyan, Müslüman, Yahudi dinlerine ya da başka gelenek ve törenlere göre gerçekleşen evliliklerin yanı sıra, resmi olarak kaydedilmiş bir evlilik yapılmazsa, yapılan evliliğin yasa önünde bir geçerliliği yoktur.

Alman vatandasi Türk esini nasil getirir?

Alman vatandaşı olan birinin eşi, oturma iznine aşağıda belirtilen şartları yerine getirdiği takdirde sahip olabilir: Geçerli bir evliliğin olması gerekir: İki kişi eğer evlenmiş ise ve evlilik cüzdanı ibraz ediyorlar ise evli kabul edilmektedirler. Almanya’da evlenmek için vize almakta mümkündür.

Alman vatandaşı Türkiye’de boşanma davası açabilir mi?

Örneklendirirsek; Alman vatandaşı ile evli olan bir Türk, dilerse Almanya’da dilerse de Türkiye’de ikametgahı olduğu takdirde Türkiye’de boşanma davası açabilecektir. Anlaşmalı açılacak boşanma davalarında ise yetkili mahkeme problemi bulunmamakta olup, taraflar dilediği yer mahkemesinden davayı açabilmektedir.

Almanyada evlenmek için nereye başvurulur?

Almanya’da yetkili evlendirme dairesi, ikamet edilen bölgenin bağlı bulunduğu evlendirme dairesidir. Evlenecek kişiler birden fazla veya birbirinden farklı ikamet yerlerine sahiplerse evlendirme memurluğuna gönderilir.

Alman vatandaşı ile kaç yıl evli kalmak gerekli?

Evlilik Birliği Sebebiyle Almanya Oturum İzni Eş durumundan dolayı elde edilen oturum izninin süresi 3 yıldır. 3 yılın sonunda oturma izninin süresi uzatılmalıdır. Bu üç yıllık süre evlilik birliğinin başladığı günden değil oturma izninin alındığı günden itibaren geçerlidir.