Toptan satış pazarı nedir?

Belirli miktarın üzerindeki, alıcısı daha önceden belli ya da belli olmayan hisse senedi işlemlerinin yapıldığı borsa pazar yeridir. Bu tür büyük işlemlerin güven ve şeffaflık içinde yapılabilmesini sağlamak amacıyla organize bir pazar yeri olarak 1995 yılında faaliyete geçmiştir.

TSP prosedürü nedir?

İMKB’nda Toptan Satışlar Pazarı’nın (TSP) oluşturulmasındaki amaç, önceden alıcıları belirli olan veya olmayan, belirli bir miktarın üzerindeki pay satış işlemlerinin, Borsa’da güven ve şeffaflık ortamında, organize bir piyasada gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

Toptan alış satış işlemleri nedir?

Toptan Satış İşlemleri, önceden alıcıları belirli olan veya olmayan, belirli bir miktarın üzerindeki pay işlemlerinin Borsa’da güven ve şeffaflık ortamında, organize bir piyasada gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

Satıcılar Pazarı nedir?

1.2 Satıcı İşletme Pazarları: Bu pazarlar dar anlamda aracılardan yani tekrar satarak kár sağlamak üzere satın alan aracılardan oluşur. Üreticilerin nihai tüketiciye direkt olarak sattığı mallar dışında bütün mallar önce satıcı pazarlarına satılır.

Ulusal Pazar ne demek?

Ulusal pazar BİST’in en büyük pazarıdır. Bu pazarda işlem görmek için gereken şartlar, yani kotasyon şartları Borsa yönetimi tarafından belirlenmektedir. Kotasyon şartları arasında işletmenin faaliyet süresi, finansal durumu, halka açık kısmın piyasa değeri ve halka arz oranı gibi kriterler bulunmaktadır.

Endüstriyel pazar ne demek?

Ürün ve hizmet üretmek için mal ve hizmet satın alan ve bunu yaparken değişik marka ve tedarikçiler arasından seçim yapan tüm organizasyonlar Endüstriyel Pazarı oluşturur. Bu pazarlar dar anlamda aracılardan yani tekrar satarak kár sağlamak üzere satın alan aracılardan oluşur.

Pazar çeşitleri nelerdir?

Üreticiler pazarı, aracılar pazarı, kurumlar pazarı ve devlet pazarı olmak üzere dört grupta incelenir.

Hisse alt pazar ne demek?

Yıldız Pazar, fiili dolaşım oranına göre piyasa değeri 300.000.000 TL ve üzeri olan payların kota alındığı pazarı, Ana Pazar ise fiili dolaşım oranına göre piyasa değeri 300.000.000 TL – 75.000.000 TL arasında olan payların kota alındığı pazarı, Alt Pazar ise fiili dolaşım oranına göre piyasa değeri 75.000.000 TL’nin …

Yıldız pazar hisseleri ne demek?

Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 300 milyon TL ve üzeri olan payların işlem göreceği Pazardır. Ana Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halk arz edilen kısmının piyasa değeri 300 milyon TL – 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği Pazardır.