Toplam kaç sigorta şirketi var?

Ülkemizde Sigortacılık Sektörüne İlişkin Genel Bilgiler 31/12/2017 itibarıyla sektörde 61’i sigorta ve emeklilik, 2’si reasürans olmak üzere toplam 63 şirket bulunmakta olup, bunlardan 39’u hayat dışı, 4’ü hayat, 18’i hayat ve emeklilik branşında faaliyet göstermektedir.

Sigorta konuları nelerdir?

Başlıca sigorta türleri şunlardır:

 • Sağlık sigortası
 • Hayat sigortası
 • Evcil hayvan sigortası
 • Tarım sigortası
 • Mülkiyet sigortası
 • Sosyal sigorta.
 • Yaşlılık sigortası
 • İşsizlik sigortası

Sigorta şirketleri nelerdir?

Özel Sigorta Şirketleri Listesi ve Sigorta Şirketlerinin İsimleri

 • AIG Sigorta.
 • Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta.
 • Anadolu Sigorta.
 • Axa Sigorta.
 • Allianz Sigorta.
 • Aksigorta.
 • Anadolu Hayat Emeklilik.
 • BNP Sigorta.

Rizikolar bakımından sigorta türleri kaça ayrılır?

En sık kullanılan sigorta türleri;

 • Trafik Sigortası
 • Kasko Sigortası
 • 3.Oto Dışı Kaza Sigortaları
 • Yangın Sigortaları
 • Mühendislik Sigortaları
 • Nakliyat Sigortaları
 • Sağlık Sigortaları
 • Hukuksal Koruma Sigortaları

Türkiyede kaç reasürans şirketi var?

2019 itibarıyla Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’ne kayıtlı dört reasürans şirketi vardır.

En iyi sigorta şirketi hangisi?

Türkiye’nin En Büyük Sigorta Şirketleri

Sigorta Şirketleri TL Prim Üretimi Pazar Payı
Allianz Sigorta AŞ 5.809.795.566 10,63%
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 5.701.355.415 10,43%
Aksigorta AŞ 3.417.337.929 6,25%
Axa Sigorta AŞ 3.374.669.830 6,17%

Sigorta eksperinin yaptığı hasar tespiti faaliyetinde temel görevi nedir?

Segem – Sigorta Eksperleri Yönetmeliği. MADDE 15 – (1) Eksperlerin asıl görevleri, sigorta edilen risklerin gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkan kayıp veya hasarın neden ve niteliği ile miktarını bizzat inceleyip belirlemektir.

Sigorta şirketleri nereye bağli?

Sigortacılık, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlandı

Reasürans şirketleri nelerdir?

Reasürans Şirketi Ata Brokerlik Şirketler aracılığı ile yapılan bu sigorta ile sigorta şirketi aldığı riski aşan kısımları çeşitli anlaşmalar ile devrederler. Ana poliçeyi düzenleyen şirkete “sedan”, riskin aşan kısmını devralan şirkete de “reasürör” denilmektedir.

Hangi sigortalar var?

Sigorta çeşitleri nelerdir ve hangi başlıklar altında toplanmaktadır;

 • Kasko sigortası
 • Trafik sigortası
 • Özel sağlık sigortası
 • Bireysel emeklilik sistemi.
 • Konut sigortası
 • Zorunlu deprem sigortası
 • Hayat sigortası
 • Seyahat sigortası.

Sigorta Branşları kaça ayrılır?

Bunlar; yangın sigortası, kaza sigortası, araç sigortası (kasko ve trafik sigortası), tarımsal sigortalar ve makine sigortaları olarak karşınıza çıkmaktadır. Bu sigortalar sayesinde de kişi, herhangi bir risk gerçekleşmesi sonucunda gerekli tespitler elde edildikten sonra maddi hasara karşılık tazminat almaktadır.